Scouting Nederland en VERON leggen samenwerking vast

Scouting Nederland en de VERON (Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland) werken al jaren nauw samen voor de JOTA. Daarom hebben beide partijen op zaterdag 3 november 2018 tijdens de Dag voor de RadioAmateur in de IJsselhallen in Zwolle een samenwerkingsovereenkomst getekend. Dit is om deze samenwerking nog verder te versterken.

Scouting Nederland en VERON zetten zich samen in voor JOTA-JOTI

Scouting Nederland en VERON leggen samenwerking vastIn deze overeenkomst is onder andere vastgelegd dat Scouting Nederland door de organisatie van de JOTA-JOTI, zendamateurs de mogelijkheid biedt om deel te nemen aan een uniek, wereldwijd evenement. Op hun beurt maken zendamateurs het mogelijk voor leden van Scouting deel te nemen aan de JOTA-JOTI. De landelijke JOTA-JOTI organisatie van Scouting Nederland en VERON gaan zich hier samen voor inzetten. Om zo meer Scoutinggroepen en bij VERON aangesloten zendamateurs met elkaar in contact te brengen voor toekomstige JOTA’s.

Scouting organiseert jaarlijkse JOTA-JOTI

Scouting Nederland organiseert jaarlijks de JOTA-JOTI. Een internationaal evenement in het derde weekend van oktober. Hierbij leggen kinderen en jongeren door middel van radiozendapparatuur en internet contact met leeftijdsgenoten in binnen en buitenland. VERON is een landelijke vereniging van zendamateurs die ruim de helft van het aantal Nederlandse zendamateurs in zich heeft verenigt. Vandaar dat ook een groot aantal JOTA zendamateurs verbonden zijn aan de VERON.


Scouting Nederland door Remy Denker

In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat van de zijde van de VERON maar ook van de zijde van Scouting Nederland meer behoefte is aan een beter omlijnde samenwerking. Niet dat de samenwerking slecht was maar om een aantal projecten, waaronder de voorbereiding van de JOTA, efficiënter te laten verlopen was de wens om dat project en proces op een hoger niveau vast te leggen.

Twee leden van het Hoofdbestuur hebben eerder dit jaar een gesprek gehad met de directie van Scouting Nederland in Leusden. In essentie was dat een constructief gesprek. Het eerste resultaat was al zichtbaar op de Ham Convention in Friedrichshafen. Op de VERON stand was een banner van Scouting Nederland aanwezig. In de buurt van onze stand was een grote groep Internationale scouts aanwezig. Zij dreigden om onze Scouting banner voor onbepaalde tijd “te lenen”. Dat is gelukkig niet gebeurd.

Samenwerkingsovereenkomst

Terug naar vandaag. Tussen de VERON is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin de samenwerking meer concreet is samengevat.

Deze overeenkomst staat in het teken van:

  • samenwerking bij de JOTA activiteiten,
  • het delen van informatie hierover op beide websites,
  • het actiever promoten van techniek bij Scouting Nederland,
  • het actief onderhouden van operationele contacten tussen de VERON en Scouting Nederland
  • Scouting Nederland zal op haar website vermelden dat de VERON een van haar partners is.
  • Scouting Nederland stelt een kwalificatie teken ter beschikking voor scouts die zendamateur zijn geworden.

We zijn ook overeengekomen dat de Dag voor de RadioAmateur een uitstekende gelegenheid is om de overeenkomst te tekenen. Waarvan akte.

Mag ik mevr. Koot en de heren Zilverberg en Komen vragen om naar voren te komen om hier de overeenkomst te tekenen.

73, Remy, PA0AGF