Programma DvdRA Dag van de RadioAmateur 2015

Dag van de Radioamateur 2015Op 7 november 2015 vindt de 55ste Dag voor de RadioAmateur plaats. De dag wordt georganiseerd door de VERON, Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland. De organisator van de dag, heeft weer een aantrekkelijk programma samengesteld. Naast het officiële gedeelte zijn er diverse lezingen, de zelfbouwtentoonstelling, de AMRATO en natuurlijk de VERON Onderdelen Markt. Diverse commissies, werkgroepen en verenigingen zullen zich presenteren, ook zal er weer een jeugdplein ingericht zijn. Hieronder treft u een overzicht aan van wat er op 7 november allemaal te beleven zal zijn in de Americahal in Apeldoorn.

Openingstijden en kaartverkoop

De Dag voor de RadioAmateur begint om 9.30 uur en duurt tot 17.00 uur. De kaartverkoop begint echter al om 09.00 uur. Al eerder hebben wij bericht, dat we hebben besloten de entreeprijzen in 2015  t.o.v. die van 2014 met € 1,00 te laten stijgen, helaas a.g.v. de alsmaar stijgende kosten. Wel handhaven we de regel van de afgelopen jaren om alle jeugdige belangstellenden onder de 16 jaar gratis toegang te geven, in geval van twijfel moet men een identificatiebewijs kunnen laten zien. VERON leden betalen uitsluitend op vertoon van hun geldige VERON lidmaatschapskaart € 8,00. In alle andere gevallen bedraagt de entreeprijs € 9,00. Houders van de Gouden VERON Speld hebben gratis toegang, zorg er wel voor dat deze speld dan zichtbaar gedragen wordt.

De organisatie van de Americahal heeft besloten op haar terrein parkeerkosten á € 4,00 per voertuig te heffen. U kunt ook kiezen voor gratis parkeren, maar dan moet u een stukje lopen. De parkeerkosten worden voldaan door een uitrijkaart te kopen in de entree. De VERON is niet verantwoordelijk voor het parkeerbeleid op het terrein van de Americahal.

Programma (onder voorbehoud)

09.00 Aanvang kaartverkoop
09.30 Hal open
10.30-11.30 Midden- en Matenzaal, eerste etage:
·    Officiële opening en toespraak door de Algemeen Voorzitter van de VERON, Remy Denker, PA3AGF.

·    Bekendmaking van de Amateur van het Jaar 2014, door het Wetenschappelijk Radiofonds Veder.

·    Uitreiking oorkonde toekenning Morse als cultureel erfgoed in Nederland, door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel erfgoed.

11.45-12.45 Glazenzaal op de eerste etage:
Lezing: ”WSPR (Whisper), QRO afstanden met QRP vermogen”, door Mark van Dommelen, PA1SSB en Ton Rijnen, PA1PXL.
11.45-12.45 Americazaal, op de eerste etage:
”De Vonkenboerwedstrijd” o.l.v. Joost Strijbos, PA0WRT.
13.00-14.00 Midden- en Matenzaal, eerste etage:
Lezing: ”CoVersity, PI2NON ”, door Johan van Dijk, PA3ANG, het repeater systeem op 430,275 MHz, in Noord-Oost Nederland.
14.15-15.15 Glazenzaal op de eerste etage:
Lezing: ”QRP-EME, ook tijdens de JOTA”, door Frans de Jong, PE1RXJ
16.00-17.00 Midden en Matenzaal op de eerste etage:
Uitreiking van de VERON-fonds zelfbouwstimuleringsprijs.

De verloting.

De sluiting van de DvdRA 2015.

Doorlopend: ·    AMRATO, commerciële aanbieders van amateurapparatuur.

·    VERON Radio Onderdelen Markt (VROM).

·    Diverse VERON commissies presenteren zich.

·    Diverse verenigingen presenteren zich

·    Zelfbouwtentoonstelling en demonstraties.

·    Jeugdplein, om jeugd kennis te laten maken met techniek en de vele andere aspecten van onze hobby.

·    Lotenverkoop van de VERON loterij.

Lezingen (onder voorbehoud)

Ook dit jaar zijn we er weer in geslaagd een aantal interessante lezingen te organiseren met aandacht voor diverse aspecten van de radiohobby.

Lezing: ” WSPR (Whisper), QRO afstanden met QRP vermogen”, door Mark van Dommelen, PA1SSB en Ton Rijnen, PA1PXL.

WSPR (“whisper”) is een digitale mode waarmee met behulp van een software programma en zwakke radiosignalen inzicht kan worden verkregen in de propagatie van die radiosignalen. De volgende onderwerpen met betrekking tot deze interessante digitale mode komen tijdens de lezing aan bod: Een inleiding over WSPR, de benodigdheden om WSPR met een HF transceiver te kunnen bedrijven. En een uitleg over het software programma WSPR van K1JT en toepassingen van WSPR met data analyse van de log resultaten. Een onderdeel van de lezing betreft ook de Ultimate 3S qrss / wspr transmitter van Hans Summers. Deze low cost qrp kit is uitstekend geschikt om o.a. WSPR mee te bedrijven.  Mark en Ton laten zien welke uitbreidingsmogelijkheden deze Ultimate transmitter heeft en geven tips m.b.t. de bouw er van.

Lezing: ”CoVersity, PI2NON ”, door Johan van Dijk, PA3ANG, Het repeater systeem op 430,275 MHz, in Noord-Oost Nederland.

Nagenoeg niemand heeft het gemerkt, maar de afgelopen twee jaar stond er op de DvdRA een CoVersity relais opgesteld, enkele amateurs hebben dat ontdekt en natuurlijk kwamen er vragen. CoVersity of Co-channel is een methode om meerdere zenders tegelijk op de zelfde frequentie uit te laten zenden. Professioneel is dat al jaren bekend, bij omroepstations, analoge politienetwerken, bij brandweer-systemen, etc. Dennis, PA4DEN en Erik, PA1HUE vroegen zich ca. 6 jaar geleden af, waarom passen we dit niet toe bij Amateur relaisstations? Er volgde een stormachtige ontwikkeling, met vallen en opstaan, dat er toe heeft geleid dat er nu met de hulp van velen, een indrukwekkend netwerk in Nood-Oost Nederland actief is met dit principe. Johan zal uitleggen hoe het CoVersity systeem werkt en toelichten, inclusief een selectie van hobbels, anekdotes en valkuilen. Een lezing die u niet mag missen.

Lezing: ”QRP-EME, ook TIJDENs de JOTA”, door Frans de Jong, PE1RXJ ”,

Met een kleine installatie en beperkt vermogen EME bedrijven is een uitdaging. Met het beschikbaar hebben van een groot tegenstation als de Dwingeloo radiotelescoop wordt dit beter mogelijk. Een bijzonderheid wordt het als deze gigant de signalen ook gaat streamen op internet, zodat meerdere QRP-EME stations met elkaar kunnen communiceren, een typische uitdaging tijdens de jaarlijkse JOTA.

Jeugdplein 2015

In navolging van het succes van het “het jeugdplein”, een nieuw concept van vier jaar geleden, zal er ook dit jaar weer een jeugdplein ingericht zijn. Een initiatief van de jeugd commissie met de landelijke JOTA-JOTI organisatie, de vossenjacht commissie en YOTA. Het doel is om de jeugd kennis te laten maken met techniek en de vele aspecten van onze hobby. Naast informatieverstrekking en instructies zal er weer een ruimte ingericht zijn voor een praktisch soldeerproject.

Informatie over de VERON

Het Centraal Bureau van de VERON verzorgt de ledenadministratie en een belangrijk deel van de correspondentie van onze vereniging. Mocht u hierover vragen hebben, of wilt u zich opgeven als lid van de VERON, bezoek dan de stand van het Service bureau, die dit jaar (zoals ook de afgelopen jaren) ook weer het Centraal Bureau zal waarnemen. Wie zich op de DvdRA opgeeft als lid van de VERON, betaalt pas met ingang van januari 2016. Zowel bij de stand van het Service bureau, als ook bij de VERON stand bent u altijd van harte welkom met ideeën, vragen of opmerkingen!  Als niet meteen antwoord kan worden gegeven, zal de vraag of opmerking doorgespeeld worden naar de betreffende official.

Vonkenboerwedstrijd

zelfbouwwedstrijdZeker niet missen: de Vonkenboerwedstrijd georganiseerd door Joost Strijbos, PA0WRT in samenwerking met Wim Kruyf, PA0WV.

  1. Morsevaardigheidswedstrijd: opnemen van klare tekst in oplopende snelheden. Elke deelnemer krijgt een certificaat met daarop vermeld de hoogst behaalde snelheid,
  2. Ladderwedstrijd: Nederlandse woorden in oplopende snelheid. De uitslag van de ladderwedstrijd wordt gepubliceerd op onze website.
  1. Seinschrift. Iedere deelnemer ontvangt een certificaat met daarop een analyse van zijn/haar seinschrift. Eigen sleutel meebrengen kan, echter deze moet dan wel voorzien zijn van 2 banaanstekers.

Iedereen, beginner of gevorderde, kan aan elk onderdeel deelnemen. Je hoeft ook niet aan alle onderdelen mee te doen. Wel is het voor de concentratie nodig dat er niet in- en uitgelopen wordt.

Vooraf inschrijven is niet nodig, gewoon (op tijd) naar de Americazaal komen is voldoende.

De Vonkenboerwedstrijd zal dit jaar weer worden gehouden in de Americazaal, aanvang 11.45 uur.

Loterij met groot aantal prijzen

Tijdens de Dag voor de RadioAmateur zal weer een aantal prachtige prijzen worden verloot. De grote prijzen zijn te bezichtigen in de vitrines van de VERON stand. Daarnaast zijn er nog diverse kleinere prijzen te winnen. In de Americahal zullen enkele verkooppunten voor loten te vinden zijn. De loten kosten € 1,00 per stuk, € 3,- per 4 stuks of 8 stuks voor € 5,- . De trekking van de loterij zal dit jaar na de uitreiking van de prijzen voor de vonkenboer wedstrijd plaats vinden en aanvangen om 16.00 uur (zie agenda) in de Midden en Matenzaal.

dvdra-2AMRATO / VERON Onderdelen markt

Traditioneel zal naast de AMRATO voor nieuwe apparatuur, ook weer de VERON onderdelen markt aanwezig zijn voor gebruikte apparatuur en onderdelen.

Zelfbouw tentoonstelling met prijzen beschikbaar gesteld door het veron fonds

Zoals ieder jaar is de zelfbouwtentoonstelling natuurlijk de smaakmaker van de Dag voor de RadioAmateur. Wat de fantasie van de elektronica hobbyist niet allemaal kan bedenken. Praktische oplossingen voor lastige problemen. Altijd weer de moeite waard om deze presentatie te bekijken.

Onder leiding van Robert Langenhuysen, PA0RYL wordt dit jaar voor de vijfde achtereNOV-markt-kraamenvolgende keer aan de bezoekers van de DvdRA de mogelijkheid geboden om metingen te doen aan de door henzelf meegebrachte apparatuur. Het is een ideale gelegenheid om uw apparatuur te controleren. Te denken valt aan metingen aan zenders, ontvangers, frequentietellers, oscillatoren, SWR meters, etc. Een vooraanmelding kan via een e-mail naar pa0ryl@amsat.org. Een team van ervaren amateurs met hun apparatuur staat u hier ter beschikking. Ook dit jaar voor de 5e maal zal het VERON fonds “De VERON-Fonds-zelfbouw-stimuleringsprijs” weer beschikbaar stellen. De leukste / origineelste projecten zullen weer beloond worden met een 1e, 2e en 3e prijs van resp. € 150,00, € 100,00 en € 50,00. De beoordeling ligt bij de bestuursleden van het VERON fonds, die hopen dit jaar weer een moeilijke keuze te hebben uit de vele zelfbouw projecten.

 Catering

Zowel in de foyer als op de eerste etage zal een horecabuffet te vinden zijn. In de foyer zijn uitsluitend dranken verkrijgbaar. Op de eerste etage zijn diverse hapjes en dranken verkrijgbaar.

Hoe kunt u de Americahal vinden?

Het exacte adres van de Americahal is: Laan van Erica 50, 7321 BX, Apeldoorn. De Americahal is eenvoudig te vinden: van de A50 neemt u bij Apeldoorn afslag 24. Richting Apeldoorn aanhouden. Na de rotonde waar u recht door gaat, slaat u links af de Laan van Erica in (hier staat de Americahal ook al met een bord aangegeven). Na ca. 100 m ziet u de hal aan de rechterzijde. Er staat aangegeven of u wilt kiezen voor betaald parkeren op het terrein van de  Americahal voor € 4,00 per voertuig, of U kunt kiezen voor gratis parkeren, maar dan moet u een stukje lopen. Als u op het terrein van de Americahal parkeert, vergeet dan niet op tijd een uitrijkaart te kopen in de entree. Mocht u de weg naar de Americahal toch nog niet kunnen vinden dan kan het inpraatstation met de speciale call PA6DRA, u helpen. PA6DRA is vanaf 09.00 uur vanuit de Americahal in de lucht op 145.500 MHz. Ook zal er weer een QSL-kaart van dit station worden uitgegeven. Voor gebruikers van openbaar vervoer, schuin tegenover de Americahal ligt een klein spoorweg station, station Apeldoorn “de Maten”, gelegen aan de spoorlijn Amsterdam – Zutphen. Looptijd naar de Americahal is ca. 2-5 minuten.

Old timers club

Ook dit jaar zal er weer een ontmoetingspunt voor de leden van de Old Timer Club (OTC) ingericht zijn. Dit keer op stand nummer C26 in de Americahal zelf (dus niet in de entreehal zoals voorgaande jaren). We staan strak tegen de stand van het Museum Jan Corver en Stichting De WS-19 aan, dus niet te missen.

Tot slot

De kans dat u op de AMRATO of de Onderdelenmarkt wat van uw gading vindt is natuurlijk groot. Zorgt u wel dat u voldoende geld bij u hebt, want in de Americahal is er geen geldautomaat aanwezig. Ga daar wel zorgvuldig mee om, ervaring dwingt mij u te waarschuwen voor mogelijke zakkenrollers, een gewaarschuwd mens telt voor twee! In het gehele gebouw is roken verboden, ik wil u vriendelijk verzoeken zich hieraan te houden. Het kan in de ochtend nogal druk zijn op de wegen naar de Americahal. Houdt u daar rekening mee als u niets van dit evenement wilt missen. U kunt de informatie ook vinden op onze website onder aankondigingen evenementen, DvdRA 2015. De Evenementen Commissie (namens het Hoofdbestuur) hoopt u allen weer te mogen begroeten op de Dag voor de RadioAmateur op zaterdag 7 november 2015 in de Americahal in Apeldoorn.

Paul Sterk, PA0STE
Voorzitter Evenementen Commissie

In english

Auf Deutsch