EmComm Startpagina

Emergency Communication startpagina

Emergency Communication startpaginaSinds 24 mei 2009 is de Emergency Communication Startpagina online. Hierop staan veel hyperlinks naar websites over ‘emergency communication’, DARES, gerelateerde buitenlandse organisaties, alles wat de overheid doet aan crisiscommunicatie en aanverwante onderwerpen.

Voor meer info zie de Emergency Communication Startpagina.

Over de emcomm pagina

EmComm staat voor ‘Emergency Communications’: door de overheid gelicenseerde radio zendamateurs, die in geval van grootschalige calamiteiten of rampen hun apparatuur en vaardigheden als operator ter beschikking stellen.

Over de beheerder

Redactie en beheer door Michel Versteeg (PD0MAC), voormalig PR Officer voor DARES (Dutch Amateur Radio Emergency Service) en plaatsvervangend regiocoördinator voor DARES regio Gelderland-Zuid.

Euromunten met een knipoog naar Hamradio

Morse code op euromunten

Op 9 april 2009 was de uitgifte van de 10 Euro munt van Duitsland WK Atletiek 2009. Normaal worden de Duitse 10 Euro munten op één plek geslagen, echter deze munt is in alle 5 Duitse slagplaatsen geslagen. Door middel van een min of meer geheime code welke in de rand van de munt staat kan men zien waar de munt geslagen is. Dit hebben ze door middel van de Morse code gedaan. Voor U en ons is dus de code gemakkelijk te ontcijferen!!

Morse code op euromunten

A = Berlijn = .-
D = München = -..
F = Stuttgart = ..-.
G = Karlsruhe = –.
J = Hamburg = .—

Agentschap Telecom op DigiD

Agentschap Telecom schakelt over op DigiD

Binnenkort kunt u bij Agentschap Telecom inloggen met uw DigiD inlogcode.

Agentschap Telecom schakelt over op DigiDVoortaan kunt u met DigiD naar steeds meer overheidsinstellingen op internet. Zo ook bij het Agentschap Telecom (AT), wat het aanspreekpunt is voor radioamateurs in zake licenties.

Bent u radiozendamateur én heeft u een burgerservicenummer? Dan kunt u binnenkort alleen nog inloggen met DigiD. Heeft u geen burgerservicenummer, dan kunt u zich registreren door middel van de inloggegevens die door Agentschap Telecom worden verstrekt. Heeft u nog geen inloggegevens? Dan kunt u deze aanvragen via het aanvraagformulier.

Voor meer info zie de Agentschap Telecom website.

Maritiem Centrum Ameland

Ger (PA0AER) en vrienden zijn bezig de laatste hand te leggen aan het maritiem centrum op Ameland

Maritiem Centrum Ameland In dit centrum is een radiohut ingericht zoals dat in de jaren 70/80 aan boord van schepen werd aangetroffen. Het is een dynamische verzameling zend-ontvangapparatuur dat binnen de amateurbanden bedrijfsklaar is ingericht.

Vergunninghouders zijn van harte welkom om verbindingen met de apparatuur te maken. De expositie heeft twee uitgangspunten, het tonen van de historie van radio binnen de scheepvaart en het propageren van het radio-amateurisme.

Ook aan de jeugd wordt flink aandacht besteed, onder andere door een viertal morse-oefenplaatsen.

Voor meer info zie www.radio-amateur.nl en www.pa0aer.nl

Zonnevlek

Zonneactiviteit Minimum?

Zitten we in een zonneactiviteit minimum?

Zonneactiviteit Minimum?Hoe laag kan het gaan? De zon is terug in het diepste zonneactiviteit minimum in bijna een eeuw.

Zie het complete (Engelstalige) verhaal op de NASA website.

April 1, 2009: The sunspot cycle is behaving a little like the stock market. Just when you think it has hit bottom, it goes even lower.

2008 was a bear. There were no sunspots observed on 266 of the year’s 366 days (73%). To find a year with more blank suns, you have to go all the way back to 1913, which had 311 spotless days: plot. Prompted by these numbers, some observers suggested that the solar cycle had hit bottom in 2008.

Maybe not. Sunspot counts for 2009 have dropped even lower. As of March 31st, there were no sunspots on 78 of the year’s 90 days (87%).

It adds up to one inescapable conclusion: “We’re experiencing a very deep solar minimum,” says solar physicist Dean Pesnell of the Goddard Space Flight Center.

“This is the quietest sun we’ve seen in almost a century,” agrees sunspot expert David Hathaway of the Marshall Space Flight Center.

Schotelantenne Dwingeloo

Beloning voor vrijwilligers Radiotelescoop Dwingelo

Unieke beloning voor vrijwilligers Dwingeloo Radiotelescoop uit Vederfonds

Unieke beloning voor vrijwilligers Dwingeloo Radiotelescoop uit VederfondsDe Stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder (ook bekend als het Vederfonds) beloont 18 vrijwilligers van CAMRAS voor hun enthousiaste inzet.

Meer hier over in de brief van het Vederfonds.

Op woensdag 1 april aanstaande krijgen achttien vrijwilligers van de stichting CAMRAS een prestigieuze beloning van het zogenoemde Veder Fonds, de stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder. De vrijwilligers van CAMRAS hebben in hun vrije tijd de Dwingeloo radiotelescoop van ASTRON weer operationeel gemaakt. Het Veder Fonds reikt deze beloning uit voor de zeer enthousiaste wijze waarop zij dit hebben gedaan. De telescoop kan nu door amateurs en onderwijs gebruikt worden. De uitreiking op 1 april wordt geopend door Prof. Michael Garrett, algemeen directeur van ASTRON. Hierna houdt Prof. Ir. Klaas H.J. Robers, lid van het bestuur van de stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder, bij de uitreiking een korte toespraak.

 

Het nieuwe 160 m bandplan; de Nederlandse situatie

Het nieuwe 160 m bandplan

De Nederlandse situatie

In het nieuwe bandplan dat in de IARU R1 conferentie in Cavtat is vastgesteld, is te lezen dat 160 meter tot 2000 KHz te gebruiken is. (zie tabel) De toewijzing van deze band verschilt sterk van land tot land. Voor Nederland gelden hiervoor andere bepalingen. In Nederland loopt de band van 1810-1880 kHz! Het is in Nederland dus niet toegestaan om boven de 1880 kHz uit te zenden, ook niet tijdens grote internationale contesten. Over dit onderwerp is in radio minnend Nederland enige verwarring ontstaan. Ik hoop dat hiermee de lucht geklaard is. In het Nationaal Frequentie Plan (NFP) versie 2005 dat wordt uitgegeven door het Ministerie van Economische zaken is een en ander nog eens na te lezen. Raadpleeg het VERON Vademecum voor alle informatie.

Het huidige 160 meter bandplan:

Het nieuwe 160 m bandplan

Grote schotelantenne

Radio Amateurs reflecteren een signaal op Venus

Primeur: Radio Amateurs reflecteren een signaal op Venus

Radio Amateurs reflecteren een signaal op VenusHet is radio amateurs voor de allereerste keer gelukt om radiosignalen op de planeet Venus te laten reflecteren. Dit is een afstand van ruim 100 maal de afstand tussen Aarde en onze Maan. De ontvangst van de reflectie treed dan ook pas 5 minuten na uitzending van het signaal op.

On March 25th, 2009 a team from the German space organisation AMSAT-DL reached another milestone on its way to an own interplanetary probe towards planet
Mars. The ground station at the Bochum observatory transmitted radio signals to Venus. After travelling almost 100 million kilometers and a round trip delay of about 5 minutes, they were clearly received as echoes from the surface of Venus. Receiving these planetary echoes is a first for Germany and Europe. In addition, this is the farthest distance crossed by radio amateurs, over 100 times further than echoes from the moon (EME reflections).

Lees het hele persbericht inclusief bijbehorende foto’s.

 

Eerste Convenant DARES afgesloten

Het eerste convenant met DARES is afgesloten

Persbericht over het DARES convenant Afgelopen vrijdag is het eerste convenant tussen DARES en een veiligheidsregio afgesloten.

De primeur viel ten deel aan het Gooi en Vechtstreek.

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek sluit overeenkomst met Stichting DARES

De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Stichting DARES (Dutch Amateur Radio Emergency Service) sloten vandaag een overeenkomst voor de inzet van ondersteunende radiocommunicatie tijdens rampen en crisissituaties. De heer R.A. Moraal, voorzitter van de veiligheidsdirectie en de heer A. Leisink, voorzitter van Stichting DARES ondertekenden het document waarin de verantwoordelijkheid voor adequate communicatie en ondersteuning door gelicenseerde en getrainde radiozendamateurs staat omschreven. De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is de eerste veiligheidsregio in Nederland die een overeenkomst heeft afgesloten met Stichting DARES.

De Stichting DARES is een vrijwilligersorganisatie, die de kennis en kunde van door de overheid gelicenseerde radiozendamateurs wil inzetten voor ondersteunende communicatie tussen hulpverleners, bevolking en de overheid. DARES-vrijwilligers worden getraind in efficiënt berichtenverkeer en beschikken over eigen communicatiemiddelen en noodstroomvoorzieningen. Zij ontvangen voor hun diensten geen vergoeding, maar zijn wel verzekerd conform de regeling voor de vrijwillige brandweer.

Om de samenwerking te optimaliseren zal DARES tenminste eenmaal per jaar deelnemen aan een regionale rampenoefening. Tijdens een operationele inzet zullen de DARES-vrijwilligers meedraaien met de normale logistieke voorzieningen van de veiligheidsregio. Daarnaast wordt ook in eigen verband de inzetbaarheid en vaardigheid doorlopend geoefend. Naar verwachting zullen nog meer veiligheidsregio’s in Nederland dit jaar een overeenkomst met DARES sluiten.

Publicatie beleid Identificatie Radiostations

AT publiceert beleid Identificatie Radiostations

Publicatie beleid Identificatie Radiostations Het Agentschap Telecom heeft nu ook het beleid “Identificatie Radiostations” gepubliceerd. Het document is te vinden onder de “burgers” en “bedrijven” sectie van de Agentschap Telecom website.

Aan Nederland zijn door de ITU de letterreeks PAAA t/m PIZZ toegewezen. Zowel voor maritieme radiostations, stations a/b van luchtvaartuigen als voor amateurradiostations worden identificaties toegewezen uit deze reeks.

Agentschap Telecom wijst de identificaties voor radiozendamateurs toe volgens een aantal uitgangspunten. Deze uitgangspunten worden uitvoerig besproken in dit document. Bij radiozendamateurs zijn de identificaties persoonsgebonden. De identificatie is samengesteld uit de prefix van twee letters gevolgd door één cijfer, en de suffix.