Amateurs van het jaar 2008

Op 31 oktober zijn Hilde (PA3EKW) en Koos (PA3BJV) Sportel uit Amersfoort gekozen tot de Amateurs van het jaar 2008.

Een zeer bijzondere eer voor 2 bijzondere mensen, de (zend)amateur van het jaar wordt gekozen door het VEDER fonds welke duidelijk kijkt naar wat heeft de Amateur bij gedragen voor de Radiohobby en natuurlijk de bekende inzet. Alom een grote verrassing voor dit zeer fanatieke / actieve echtpaar toen bekend werd dat zij gekozen waren dot de amateur van het jaar.

Amateurs van het jaar 2008

Als zendamateurs zijn beiden actief in de vereniging van de VERON vereniging experimenteel radio onderzoek in Nederland zowel in Amersfoort als bij de landelijke activiteiten zoals het VERON PinksterKamp (VPK) etc.

Voor de zeer mooie toespraak verwijzen wij graag door naar deze VEDER fonds pagina waar te lezen is hoe door Prof. ir. K.H.J.Robers (PA0KLS) op een zeer passende manier het nieuws gebracht werd.

Lees ook het bijbehorende krantenartikel.

Nieuwe regeling storingsmeldingen per 1 januari 2010 van kracht

Hoe storingsmeldingen te doen na 1 januari 2010

Agentschap Telecom behandeld de storingsmeldingenIn de Staatscourant van 26 oktober 2009 staat een belangrijk artikel voor zendamateurs. Het is de Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 18 oktober 2009, nr. WJZ/9182058, houdende regels voor het behandelen van meldingen over storing in uitrusting (Regeling storingsmeldingen).

De directe aanleiding voor het vervangen van de Regeling storingsklachten door een nieuwe regeling zijn de wijzigingen van hoofdstuk 10 en een aantal definities van de Telecommunicatiewet die in 2007 hun beslag hebben gekregen en die strekken tot implementatie van richtlijnnr. 2004/108/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 december 2004 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit en tot intrekking van richtlijn 89/336/EEG(PbEGL390).

Lees nu dit hele artikel in deze PDF.

Zonnevlek

De zon komt weer tot leven

De eerste zonneactiviteit is een feit

Er is, gelukkig voor ons zendamateurs, al weer wat zonneactiviteit te zien. Er zijn al verschillende actieve gebieden te zien van de nieuwe cyclus. Heeft u thuis een telescoop staan, dan is het de moeite waarde deze af te gaan stoffen. Maar ook zonder telescoop kunt u hieronder de eerste activiteit zien.

De eerste zonneactiviteit is een feit

Deze informatie en het filmpje is afkomstig van Spaceweather.com, waar nog heel veel meer mooi materiaal over de zon en het ruimteweer te bewonderen is. Maar kijk ook even op onze eigen ruimteweer pagina, want het is goed te weten hoe dit alles onze radio propagatie beïnvloed.

 

Electron oktober 2009

Electron oktober 2009Op de Electron voorpagina

Het pneumatisch kantelbaar moonbounce (EME) antennesysteem van Bouke Zwerver PA0ZH. De polarisatie is horizontaal of verticaal instelbaar tijdens zenden en ontvangen.

Batterijen en accu’s

Bob van Donselaar ON9CVD geeft een overzicht van de eigenschappen en de juiste toepassing van de verschillende typen batterijen en accu’s.

Tweedraads Beverage antenne

C.L. Nijdam PE5T beschrijft hoe tweedraads Beverages gemaakt kunnen worden.

Eenvoudige functiegenerator

Harry Zaaiman I2HZB en Henk Zaaiman PA3CLX beschrijven een driehoek/rechthoekgenerator.

D-STAR: zelfbouw hardware

Hoe staat het met de D-STAR zelfbouw? Gerjan Faber PA1GF geeft u een indruk van de (on)mogelijkheden. D-STAR (Digital Smart Technologies for Amateur Radio) is een open standaard voor het overdragen van digitale informatie (data en spraak) via smalbandige radioverbindingen. Deze standaard wordt door radiozendamateurs toegepast en is in 2001 ontwikkeld. De standaard is gebaseerd op langdurig onderzoek van de Japanse regering en de Japanse vereniging van radiozendamateurs (JARL).

foto-okt-2009En verder…

  • De Heathkit-tentoonstelling in het museum Jan Corver
  • Het grootste hospitaalschip ter wereld is actief in Benin
  • De Dag voor de RadioAmateur (DvdRA) 2009
  • Profielwerkstuk kristalradio
  • Het voormalige eiland Schokland is ‘on air’
  • De LX/PA6Z-expeditie in 2009
  • De JOTA-JOTI in 2009
  • De West-Friese radioamateurs in Friesland

Sony ontwikkelt draadloos vermogen transfer-systeem

60 Watt elektrisch vermogen overbrugt 50 cm

sonyOp de Engelstalige Sony Persberichtenpagina valt te lezen dat het Sony gelukt is om 60 Watt elektrisch vermogen over een afstand van 50 cm te versturen. Het is een hoog efficiënt draadloos systeem gebaseerd op magnetische resonantie.

Het doel van Sony is om voedingskabels van bijvoorbeeld televisies overbodig te maken. Met een uitbreidingseenheid is zelfs 80 cm te overbruggen.

Sony has also drawn on its years of experience developing high radio frequency (RF) technologies for use in wireless communications and broadcast products to create a new rectifier that realizes both high speed and high efficiency. The new wireless power transfer system combines these technologies to realize a transfer efficiency of 60%, even when a rectifier is included. Sony has also developed passive extender units that are set to the same frequencies as the transmission and recipient devices, enabling the transfer distance to be extended from 50cm to 80cm* without any degradation in transfer efficiency.

Welke frequenties deze RF-toepassing gebruikt is vooralsnog niet duidelijk.

Zendamateurs moeten C2000 vervangen

Zendamateurs moeten C2000 vervangen Tientallen zendamateurs zorgen volgende week bij de grootste internationale rampenoefening die ooit in Nederland is gehouden voor de communicatie tussen verschillende hulpdiensten. De zendamateurs worden ingezet omdat het digitale communicatienetwerk C2000 zeer waarschijnlijk uitvalt. De “ouderwetse” analoge apparatuur van de zendamateurs werkt onder nagenoeg alle omstandigheden.

Bij de oefening Floodex staat volgende week een deel van de kop van Noord-Holland virtueel onder water door een depressie met extreme windsnelheden. Basis voor het scenario is de watersnoodramp in 1953 en zogenoemde ’Ergst Denkbare Overstroming-gegevens’. Nederlandse hulpdiensten doen dan een beroep op Europese collega’s uit onder andere Duitsland, Groot-Brittannië, Polen en Estland. Ze helpen bij de evacuatie van bewoners, verzorgen van gewonden, aanleg van dijken en wegpompen van water. De oefening speelt zich af rond Wervershoof, het Alkmaardermeer en Amstelmeer.

Lees nu het volledige artikel.

DARES verzorgt noodcommunicatie tijdens ‘Oefening FloodEX’

‘Oefening FloodEX’ een goede en grote test voor DARES

daresVan 22 t/m 25 september vond in Noord-Holland de grote internationale rampenoefening ‘FloodEX’ plaats. In het oefenscenario breken de dijken door extreme weersomstandigheden op een aantal plaatsen. Hierdoor komt een groot deel van de provincie onder water te staan. Er zullen grootschalige evacuatie- en reddingsoperaties plaatsvinden, terwijl geprobeerd wordt om het ondergelopen land weer droog te pompen. Tijdens de oefening wordt ook een beroep gedaan op de kennis en kunde van door de overheid gelicenseerde radiozendamateurs. Zij hebben hun krachten gebundeld in de Stichting DARES (Dutch Amateur Radio Emergency Service).

dares-floodex-1Dat zendamateurs in geval van nood in staat zijn om geïmproviseerde communicatie te verzorgen, bleek al tijdens de watersnoodramp van 1953. Om te voorkomen dat het potentieel van circa 15.000 Nederlandse radiozendamateurs elkaar ‘goedbedoeld voor de voeten lopen’, heeft DARES haar honderden deelnemers, net als de overheid, regionaal georganiseerd. dares-floodex-2Landelijk en internationaal stemt zij haar procedures en werkwijzen af op de communicatiebehoeften van overheid en hulpdiensten. DARES wordt door de Landelijke Meldkamer Ambulance Zorg (LMAZ) in Driebergen gealarmeerd via het robuuste P2000 semafoon-netwerk, waarna de deelnemers hun posities innemen bij meldkamers, gemeentehuizen, opvangcentra of bijvoorbeeld locaties waar reddingswerk plaatsvindt. Met spraakverbindingen wordt de meest essentiële, vaak urgente informatie overgebracht, terwijl het eveneens draadloze dataverkeer ook e-mailverkeer tussen hulpdiensten en het nationaal commando toestaat. In het kader van de ‘intensivering militair-civiele samenwerking’ is niet alleen communicatie via satellieten en internet mogelijk, maar overbrugt DARES ook ‘the last mile’ tussen bevelvoerders en posten in het veld.

dares-floodex-3DARES is een vrijwilligersorganisatie, die zich met haar deelnemers belangeloos inzet om onder-steunende communicatie tussen hulpverleners, bevolking en de overheid te waarborgen. De stichting is in 2003 opgericht en wordt sinds 2005 erkend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Sinds dares-floodex-42008 stelt zij haar teams ter beschikking van het LOCC (Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum) en in maart 2009 volgde het eerste convenant met een van de 25 Veiligheidsregio’s (een samenstel van brandweer, politie, GGD en GHOR). DARES’ radiozend-amateurs zijn getraind in efficiënt berichtenverkeer en beschikken over eigen communicatiemiddelen en noodstroomvoorzieningen, waarmee dagenlang verbindingen in stand gehouden kunnen worden.

dares-floodex-5Voor meer informatie zie het volledige persbericht.

VERON oplossing DGPS problematiek

De VERON komt met een voorstel tot oplossing DGPS problematiek

Geachte heer Van Duyvenvoorde,

In uw brief van 16 juli jl. met bovengenoemd kenmerk, verzoekt u de VERON om een reactie op uw zienswijze met betrekking tot de Beleidsnotitie vergunningen voor onbemand frequentiegebruik. Hierbij doen wij u deze reactie toekomen.

Uw toelichting op de beleidsnotitie was voor de VERON aanleiding om de gevolgen van het gedeelde frequentiegebruik tussen de amateurdienst en DGPS-stations in de frequentieband 438 – 440 MHz nader te beschouwen.

De VERON wil graag een bijdrage leveren bij het zoeken naar een oplossing voor zowel de nationale als ook de internationale problemen, die uit de huidige frequentieallocatie in genoemd  bandsegment voortvloeien.

Zij wil dat graag doen in de vorm van een voorstel dat u in de bijlage aantreft.

Volledigheidshalve laten wij u ter informatie weten dat de VERON een gelijkluidend voorstel aan DGET heeft gedaan, als bijdrage in de recent gehouden consultatie op het ontwerpbesluit tot wijziging van het Nationale Frequentieplan 2005.

De VERON stelt een gedachtewisseling met het Agentschap Telecom over dit voorstel in het eerstvolgende amateuroverleg van 7 oktober a.s. bijzonder op prijs.

Namens het hoofdbestuur van de VERON,

K. Wilmink,

Algemeen Secretaris.

Met deze link opent u het volledige schrijven naar het Directoraat-Generaal voor Energie en Telecom (DGET) waarin een voorstel in detail is uitgewerkt om tot een oplossing te komen voor het DGPS probleem op de 70 cm amateurband.

 

Groep “VERON” op LinkedIN.com begroet 200e lid

En wel met een bijzonder lid: Remy Denker, de voorzitter van onze vereniging!

Groep "VERON" op LinkedIN.com begroet 200e lid Remy, welkom in de groep en veel plezier gewenst van dit extra “forum” waar VERON-leden zich kunnen voorstellen en kunnen discussiëren over allerhande onderwerpen die radio(zend)amateurs interesseren.

Aanmelden op LinkedIN.com?

Aanmelden voor een gratis “lidmaatschap” is mogelijk via deze URL. Je kunt ook eerst een profiel van jezelf aanmaken op https://www.linkedin.com/

Ongeveer een jaar geleden werd op “LinkedIN.com” een “group” aangemaakt voor VERON-leden. Beheerder Michel Versteeg (PD0MAC), al jaren een enthousiast gebruiker van deze netwerksite, zag interessante mogelijkheden om VERON-leden met elkaar in contact te brengen. “Als je van elkaar weet wat je doet en waarin je goed bent, dan kun je elkaar soms helpen… ook zakelijk”. Hij stuurde een aantal bevriende zendamateurs een mailtje en dankzij het sneeuwbaleffect groeit de VERON-groep gestaag verder uit. “Het heeft mij al diverse interessante contacten opgeleverd; op belangrijke momenten kreeg ik reacties uit onverwachte hoek”, aldus PD0MAC.

ISS radio contact met Scouts

International Space Station (ISS) praat met ScoutsInternational Space Station (ISS) praat met Scouts

Op Zaterdag 22 Augustus (om 10:19 Nederlandse tijd) was er een amateur radio contact vanaf het Ruimte Station ISS (te ontvangen in Nederland) met de Girl & Boys Scouts club in Zwitserland. Een astronaut van het Ruimte Station bemanning (crew 20) heeft vragen van de scouts beantwoord.

De ISS HAM radio in detail

Aangezien het ISS rond dat tijdstip op circa 350 km boven europa hing, wisten we de signalen prima te ontvangen hier in Nederland. Met een kleine rondstraler was het signaal al goed te horen. In het Ruimte Station is een Kenwood TM-D700 in gebruik, en de downlink frequentie is 145.800 Mhz (FM).