PACC Contest 2018, 10 – 11 februari

PACC Contest 2018De PACC is dé contest voor de Nederlandse zendamateur. Stations buiten Nederland willen dan graag een verbinding maken met Nederlandse station met een PA, PB, PC, PD, PE, PF PG, PH en PI prefix. De PACC wordt dit jaar op 10 – 11 februari gehouden. Van zaterdag 12:00 UTC tot zondag 12:00 UTC, in de band 160 t/m 10 meter (excl. WARC en contestvrije segmenten).

Er is voor elk wat wils, want er zijn veel verschillende klassen waarin je kunt deelnemen. Alleen of in een groep, met één of meerdere radio’s, in CW of SSB, laag vermogen, hoog vermogen, QRP, enz.

25 jaar PACC Contest programma

Dit jaar viert het VERON contest programma van Evert Beitler, PA3AYQ haar 25 jarig jubileum. Het programma is gemaakt met het doel dat het zonder moeilijke instellingen op elke Windows computer draait en dat iedereen er moeiteloos mee kan werken. En, het belangrijkste, het moet een door de contest manager goedgekeurd (Cabrillo) log afleveren.Het resultaat is dat iedereen met dit programma een PACC log kan maken. Niets geen moeilijke installatie of ingewikkelde ingave. Iedereen kan er zo mee werken.

Opsturen van de log file

Zorg dat de logfile binnen is voor 1 maart 2018 00:00 utc.

Kijk het log goed na op typfouten en andere voor de hand liggende fouten. Het gehele log moet op chronologische volgorde staan, dat geldt ook voor multi-op logs! Het loont om het log goed te controleren voordat het wordt aangeleverd. De log robot zal ook ERROR(s) genereren bij aanlevering. Als er te veel fouten zijn of fundamentele fouten (b.v. verkeerde Cabrillo headers) dan wordt het log afgekeurd. Je kunt het log dan verbeteren en opnieuw aanleveren (zo vaak als je wilt).

Kijk voor meer informatie op de PACC-website.

Een evenement –zoals de PACC– wordt georganiseerd met de hulp van vele vrijwilligers. Wil jij ook een bijdrage leveren kijk dan op de vacaturepagina van de website of word lid van de VERON.