OpenWebRX op een Raspberry Pi

OpenWebRX is een SDR-ontvanger die onder andere op een Raspberry Pi draait. De bediening van de ontvanger gebeurt met behulp van een webbrowser, zoals Firefox of Google Chrome. OpenWebRX biedt een goede mogelijkheid om met relatief goedkope middelen een veelzijdige SDR-ontvanger te bouwen. De ontvanger werkt met veel verschillende SDR-hardware samen, waaronder de populaire RTL-SDR-dongle. Bovendien ondersteunt OpenWebRX een groot aantal ontvangstmodes. Zelfs digitale modes zoals DMR, DStar, FT4, FT8 en WSPR worden zonder dat extra software nodig is, ondersteund.  

OpenWebRX

OpenWebRX: FT8 decoderen

András Retzler (HA7ILM) is de oorspronkelijke ontwikkelaar van OpenWebRX. Hij werkte er in totaal zes jaar aan en baseerde de afstudeerscripties voor zowel zijn bachelors– als mastersdiploma op dit opensourceproject.

Inmiddels heeft Jakob Ketterl (DD5JFK) de ontwikkeling overgenomen. Jakob heeft grote delen van de software herschreven en tevens verschillende nieuwe functies toegevoegd. Zo ondersteunt OpenWebRX nu bijvoorbeeld naast de gebruikelijke modulatiemethoden (FM, AM, LSB, USB en CW), ook diverse digitale modes. Bijgaand een overzicht van nieuwe functies:

 • demodulatie van digitale spraak: DMR, DStar, NXDN en YSF (Yeasu System Fusion)
 • decodering van diverse digitale modes: FT4, FT8, WSPR, JT9 en JT65
 • decodering APRS (Packet) en Pocsag (semafoon)
 • integratie van een digitale landkaart waarop de posities van ontvangen stations kunnen worden weergeven
 • decodering op de achtergrond van digitale modes (meerdere tegelijk), inclusief de mogelijkheid om gegevens uit te wisselen met pskreporter en/of het APRS-IS-netwerk. Gegevensuitwisseling met WSPRnet is nu nog niet mogelijk.
 • mogelijkheid om OpenWebRX als onbemand station frequentiebanden te laten monitoren volgens een instelbaar tijdsschema.
 • de weergave van labels (bookmarks) in de frequentiebalk, waarmee de posities van bijvoorbeeld repeaters en de voorkeursfrequenties van digitale modes, zoals FT4 en FT8, aangeven kunnen worden.

Al met al indrukwekkende nieuwe mogelijkheden.

SDR-hardware en configuratie
OpenWebRX: landkaart

OpenWebRX: landkaart

OpenWebRX werkt momenteel samen met de volgende SDR-hardware: RTL-SDR, HackRF, SDRplay, AirSpy, LimeSDR en PlutoSDR. Na installatie van OpenWebRX op een Raspberry Pi, worden RTL-SDR-, SDRPlay– en AirSpy-hardware direct herkend. Voor de andere hardware moet eerst het configuratiebestand aangepast worden. Overigens is het aanpassen voor het configuratiebestand sowieso nodig om de meer geavanceerde mogelijkheden te kunnen gebruiken. Het configuratiebestand dient onder andere voor de volgende taken:

 • instellen van stationsgegevens en -locatie
 • configureren van de frequentiebanden
 • inschakelen van de decodering van digitale modes als achtergrondproces
 • definiëren van het tijdsschema voor het onbemand monitoren van verschillende frequentiebanden
 • inschakelen van informatie-uitwisseling met pskreporter en/of het APRS-IS-netwerk

De OpenWebRX-documentatie geeft hierover nadere uitleg, inclusief voorbeelden.

Meer informatie

 • De website van OpenWebRX biedt uitgebreide documentatie en ondersteuning: OpenWebRX.de
 • Ook is er een actieve e-mailgroep waarin dagelijks interessante nieuwtjes verschijnen: openwebrx@groups.io
 • Diverse amateurs geven toegang tot hun ontvanger via het Internet. Op de volgende webpagina vind je een kaart met vrij toegankelijke OpenWebRX-ontvangers: Receiverbook.
 • Bekijk de recente video op het YouTube-kanaal Tech Minds. Hierin bespreekt Matt M0DQW de mogelijkheden van OpenWebRX, inclusief installatie op een Raspberry Pi. Deze video was de aanleiding voor het schrijven van dit artikel.