ON Contest 2020: Reglement voor niet-ON stations

ON Contest 2020: Reglement voor niet-ON stationsHet gewest Mechelen (MCL) van de UBA nodigt alle amateurs uit deel te nemen aan de ON Contest 2020.  Dit is de 40e ON Contest.

Datum en tijd ON Contest

  • 4 oktober 2020 :van 6 tot 9 UTC :80 m SSB. Gewijzigde tijd.
  • 11 oktober 2020: van 5.30 tot 8 UTC : 80 m CW. Gewijzigde tijd.
  • 11 oktober 2020: van 8 tot 10 UTC : 6 m phone en CW. Gewijzigde tijd.
  • 18 oktober 2020:van 7 tot 10 UTC : 2 m phone en CW. Gewijzigde tijd.

Reglement ON contest

  • Men mag enkel ON stations werken.
  • Uit te wisselen code : RS(T) + QSO nummer vanaf 001.
  • De ON stations geven ook nog de afkorting van hun UBA gewest, vb: 59001 MCL
  • Elk QSO met een Belgisch stations telt voor 3 punten.
  • De vermenigvuldiger is de som der verschillende gewerkte UBA gewesten.

Getuigschrift

In elk contestdeel ontvangen de winnaars van elk land een getuigschrift, als ze minstens 25 geldige QSO’s in de contest gemaakt hebben.

Logs

De logs in cabrillo formaat moeten ten laatste 2 weken na de contest verzonden worden naar:

Welters Leon ON5WL
Borgstraat 80
B 2580 Beerzel
Belgie

e-mail : ubaon@uba.be

Meer informatie