Live videostream vanaf stratosfeerballon tijdens HAM RADIO 2019

Live videostream vanaf stratosfeerballon tijdens HAM RADIO 2019Op zaterdag 22 juni om 11:00 uur lokale tijd staat er een lancering van een stratosfeerballon (DLØTTM) gepland vanaf het HAM RADIO-terrein in Friedrichshafen. De ballon beschikt over een zeer interessante payload voor radioamateurs, waarbij wel het meeste bijzondere de live videostream op 13cm is. De video is afkomstig van een naar de grond gerichte camera.

Waarschijnlijk is dit wereldwijd de eerste keer dat er een live videostream via HAMNET wordt opgezet tussen een stratosfeerballon en het grondstation. Als het experiment slaagt, zijn de videobeelden voor iedereen via het internet te volgen.

Dit ballonproject is een samenwerking tussen Duitse en Oostenrijkse radioamateurs en draagt de naam European Balloon Project 2019.

Videoverbinding

Om de videoverbinding te realiseren is een supersnelle netwerkverbinding nodig tussen het grondstation en de ballon. Vanwege de grote afstand tot het grondstation en de benodigde bandbreedte is een volgsysteem beschikbaar met een antenne met een hoge versterking. De richting voor de antenne wordt steeds opnieuw berekend op basis van de positie-informatie uit ontvangen telemetriegegevens.

Videoverbinding European Balloon Project 2019

Als alles goed werkt zal de verbinding toch vanaf een afstand van ongeveer 70 km verloren gaan. Daarom is er ook voorzien in een mobiel grondstation. De video van het mobiele grondstation wordt teruggeleid naar het grondstation in Friedrichshafen en daar net zo verwerkt als de originele videostream.

Payload

De payload bestaat uit drie delen, die onafhankelijk van elkaar functioneren:

  • 2m (144.800 MHz) – Deze component verzendt basis-telemetriegegevens via APRS. Hierbij is de interval tussen de telemetrie-uitzendingen afhankelijk van de hoogte van de ballon.
  • 70cm (432.500 MHz) – Dit deel van de payload is een hergebruikte en gemodificeerde radiosonde, afkomstig van de Deutscher Wetterdienst. De zender werkt met verschillende transmissiemodes, waaronder AFSK, APRS en RTTY.
  • 13cm – Video/HAMNET – Het belangrijkste deel van deze component is een camera. Deze is via een kleine computer aangesloten op een een aangepaste commerciële 2,4 GHz-zender.

    Video/HAMNET payload (afbeelding: European Balloon Project 2019)

    De camera is een Camera Module V2 voor een Rasperry Pi.  De keuze voor de deze camera was eenvoudig: de camera heeft een bescheiden gewicht, een relatief gunstige prijs en daarbij toch een behoorlijke beeldkwaliteit. De computer is een RasperryPi 3B+. Bij de keuze hiervoor speelden zowel het gewicht als de rekenkracht een rol. De computer heeft namelijk diverse taken, zoals het ontvangen van de data van de sensoren (GPS-positie en temperatuur) en de videocodering. De videocodering combineert overigens het beeld van de camera en de sensorgegevens. De videogegevens worden vervolgens via een HAMNET-verbinding als videostream verzonden, maar ook lokaal opgeslagen.

Meer informatie

Het oorspronkelijk bericht is terug te vinden op de website van het European Balloon Project 2019. Daar is tevens de live videoverbinding op 22 juni te volgen.