Enquête N-herijking gesloten er kan vanaf nu niets meer worden ingevuld.

Enquête N-herijking gesloten er kan vanaf nu niets meer worden ingevuld.Vanaf 15 mei tot en met 15 juni zijn leden van de VRZA en de VERON in staat geweest om richting te geven aan de herijking van de N-registratie. Hiervoor moesten 18 vragen worden beantwoord, wat dan ook massaal door de leden van beide verenigingen is gedaan, waarvoor onze dank.

Waar gaat de N-Herijking ook al weer over?

Vanuit het Amateuroverleg zijn er verzoeken geweest in de richting van Agentschap Telecom om de mogelijkheden van de N-registratie te verruimen. Op deze herhaalde verzoeken heeft Agentschap Telecom de verenigingen gevraagd mee te werken aan een gezamenlijke opdracht om te komen tot een herijking van de N-registratie. Zo wil Agentschap Telecom een breed gedragen N-herijkingspakket wat voor de komende 5 – 10 jaar solide genoeg is aan de wensen van beide verenigingen te voldoen. Om de N-herijking vorm te geven is een overleggroep geformeerd waarin Agentschap Telecom, de VERON en de VRZA gezamenlijk deelnemen.

Hoe nu verder met de enquête en de N-herijking?

De uitslagen van de enquête worden verwerkt tot lees- en interpreteerbare gegevens. De overleggroep N-herijking zal zich over de beschikbare resultaten moeten gaan buigen en kijken welke mogelijkheden zich aanbieden binnen de gestelde eisen in de brief van Agentschap Telecom d.d. 9 maart 2017.

Wat kunnen we wel al vertellen over de enquête

Veel radioamateurs van beide verenigingen hebben de moeite genomen om de enquête in te vullen. Uit een snelle analyse blijkt dat de leden van VERON en VRZA veel vertrouwen hebben dat de verenigingen hun belangen zullen behartigen. Beide verenigingen hebben daarmee mandaat richting Agentschap Telecom. Ook hebben de leden van beide verengingen er vertrouwen in dat Agentschap Telecom het advies van de overleggroep N-Herijking zal overnemen.

De verwachting is dat er nog een aantal weken nodig is om alle uitslagen te verwerken. Zowel de VERON als de VRZA zullen de uitkomst tegelijk op hun website publiceren. De Werkgroep N-herijking zal met behulp van de uitslagen, een uitgewerkt plan aan Agentschap Telecom voorleggen. Het doorlopen van dit complex proces heeft wel tijd nodig.

Zodra er meer nieuws is zullen de VRZA en de VERON u gezamenlijk informeren.