Electron januari 2014

Electron januari 2014Op de Electron voorpagina

De Nieuwleusense bedrijven organiseerden in de week van 14 t/m 18 oktober 2013 in samenwerking met leden van de VERON afdeling Meppel en VRZA een programma voor de bovenbouw van zeven basisscholen uit Nieuwleusen en omgeving. Lees er over in Electron januari 2014.

Technische notities van PA3FWM

Een bekende actieve antenne voor de LF­ t/m HF­banden is de MiniWhip naar het ontwerp van PA0RDT. Over de werking van deze antenne doen heel wat ideeën en misverstanden de ronde. In deze notities hoopt Pieter­Tjerk de Boer PA3FWM hierin enige duidelijkheid te scheppen.

HF-meetbrug voor 1 nW tot 1 kW

Nuttige hulpmiddelen zijn soms niet zo moeilijk te maken. Een artikel van Olof Bosma PA0ZOZ.

Digitale slow scan televisie

Ties Bos PA0MBO beschrijft achtergronden, theorie en operating practice van SSTV.

Dag voor de RadioAmateur 2013

Een verslag van de Dag voor de RadioAmateur 2013 op zaterdag 2 november in de Americahal te Apeldoorn.

En verder…

  • Blijft het stil bij PI4AA?
  • Nieuwjaarstoespraak van de algemeen voorzitter
  • Verslag van het onlangs gehouden AmateurOverleg
  • De zelfbouwtentoonstelling bij de DvdRA 2013
  • Uitslagen van de Vonkenboerwedstrijd 2013

Downloads

Voor sommige artikelen in deze Electron editie zijn extra materialen te vinden op onze download pagina. Vergeet deze niet te bekijken en eventueel te downloaden.