Dag voor de RadioAmateur op 29 oktober 2022

Deze dag wordt jaarlijks georganiseerd door het VERON Hoofd Bestuur (Evenementen Commissie). Traditioneel vindt deze dag plaats in het najaar. Meestal eind oktober/begin november. De radiohobby is zeer breed. Daarom komen op de Dag voor de RadioAmateur (DvdRA) zeer veel onderwerpen samen. De doelstelling van deze dag is om de bezoekers inspiratie te laten opdoen voor hun radiohobby. Door dat wat men daar aan (nieuwe) dingen ziet en/of hoort. En door het ontmoeten van mensen. De samenstelling van de dag kan variëren. Maar meestal bestaat deze de volgende onderdelen:…

Radio-amateur van het Jaar

Deze dag wordt geopend door een toespraak van de algemeen voorzitter van de VERON. Onderdeel van de opening van de DvdRA is de bekendmaking van de Radioamateur van het (vorige) jaar. Deze onderscheiding wordt jaarlijks toegekend. En wel  aan die persoon of groep, die zich positief heeft onderscheiden. Of die een bijdrage heeft geleverd aan het wetenschappelijke (of opleidings-) aspect van elektronica in het algemeen en radio in het bijzonder. De onderscheiding in de vorm van een prijs wordt verleend door het Wetenschappelijk Radio-fonds Veder. En deze wordt uitgereikt door een representant hiervan.

Lezingen en workshops

Ieder jaar wordt door de organisatie van deze dag een programma samengesteld. Met enkele interessante lezingen die een directe of indirecte relatie met de radiohobby hebben. Maar vaak ook met workshops waar de handen uit de mouwen moeten.

Commissies, werkgroepen en verenigingen

Nagenoeg alle commissies en werkgroepen zijn op de DvdRA aanwezig. En ze presenteren zich met een stand. Er zijn ook interessegroepen en verenigingen aanwezig die een relatie hebben met onze gemeenschappelijke hobby. Traditioneel is ook het Centraal Bureau aanwezig. Er is ruimte voor gespecialiseerde groepen. Bijvoorbeeld zoals luisterstations (NL’s), de Old Timers Club (OTC), etc.

Zelfbouwtentoonstelling

Een van de smaakmakers van de DvdRA is de zelfbouwtentoonstelling. In een aantal stands worden de meest vernuftige zelfgemaakte systemen en apparatuur getoond. En natuurlijk ook gedemonstreerd.

AMRATO

De AMRATO is een commercieel marktonderdeel. Dat wordt gevormd door de aanwezige handelaren en professionele bedrijven. Deze laten hun producten en nieuwste technische snufjes zien. Ook demonstreren ze en bieden ze te koop aan.

VROM (VERON Radio Onderdelen Markt)

De VERON-onderdelenmarkt is een apart marktonderdeel. Daarbij mogen de standhouders, medeamateurs of handelaren, uitsluitend “gebruikte” elektronica apparatuur, radiospullen en nieuwe onderdelen te koop aanbieden.

Jeugdplein

De laatste jaren wordt er in samenwerking met de Jeugd Commissie, de Vossenjacht Commissie, de landelijke Jamboree on the Air (JOTA) organisatie (verkenners) en Youngsters On The Air (YOTA) een Jeugdplein ingericht. In deze ruimte op de DvdRA hiervoor vrijgemaakt, zijn diverse activiteiten voor en door jongeren. Vast onderdeel daarbij is ook een soldeer project. Ter plaatse wordt dan een werkend apparaatje gemaakt.

Wedstrijden en loterij

Op de DvdRA is er ook altijd een wedstrijd. Om de morsevaardigheid te testen. De mogelijkheden zijn wisselend. Ook zijn de zogenaamde Vonkenboerwedstrijden. Tijdens de DvdRA is er een verloting van enkele prachtige prijzen. Men kan er aan mee doen door loten te kopen. Op verschillende plaatsen tijdens de DvdRA zijn loten te koop. De trekking van de loterij vindt altijd plaats bij de afsluiting van deze dag.

Speciale Dag voor de RadioAmateur-website

Kijk op de speciale Dag voor de RadioAmateur-website voor alle informatie voor beide bezoekers en standhouders.