PC7T

Wijzigingen binnen het Traffic Bureau

Wijzigingen taken en bemanning binnen het Traffic Bureau

Wijzigingen taken en bemanning binnen het Traffic Bureau; een nieuwe PACC contestmanager. Dit is Marcel Bos (PA9M)Het VERON Traffic Bureau heeft een nieuwe PACC contestmanager. Dit is Marcel Bos (PA9M). Hij volgt Steef van der Put (PA3S) op.

Wijzigingen taken en bemanning binnen het Traffic Bureau; een nieuwe VERON DQB vertegenwoordiger. Dit is Peter Damen (PC7T).En ook heeft het Traffic Bureau een nieuwe VERON DQB vertegenwoordiger. Dit is Peter Damen (PC7T). Hij neemt het stokje over van Jan Jaap Vosselman (PG7V). Peter is tevens de PABEKER contestmanager.

De beide heren zijn op de foto’s te zien.

Sjoerd PA0SHY
Voorzitter Traffic Bureau

VERON

Wijziging in tarieven lidmaatschap voor 2016

Na twee jaar geen contributieverhoging doorgevoerd te hebben, is de VERON genoodzaakt om dit jaar de jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap te verhogen. Het hoofdbestuur legt uit waarom men dit besluit moest nemen.

Wijziging in tarieven lidmaatschap voor 2016

Kosten op alle fronten gestegen

De verenging heeft de afgelopen twee jaar de kosten op alle fronten zien stijgen, terwijl de inkomsten niet mee stegen. Zo moest o.a. geïnvesteerd worden in een nieuwe ICT-structuur. Daarnaast kreeg de VERON een nieuwe uitstraling die in alle uitingen doorgevoerd moest worden. Commissies en werkgroepen zijn actiever geworden, wat meer kosten met zich meebrengt. Als voorbeeld noemen we de investering in de ruismeetcampagne die wordt uitgevoerd  door onze VERON EMC-EMF Commissie. Een onderzoek dat noodzakelijk is om onze amateurbanden beter te kunnen beschermen.

PI4-callsigns afdelingen

Met de recente invoering van kosten voor registratie van 31 euro, moet helaas ook voor alle PI4-calls van de VERON betaald worden. Om de afdelingen financieel te ontlasten betaalt het hoofdbestuur de kosten voor registratie van één PI4-callsign van iedere afdeling. Een bedrag van zo’n 2200 euro.

Afdelingen zien kosten flink stijgen

Ook onze afdelingen zagen de kosten stijgen, signalen daarvan zijn door het hoofdbestuur opgevangen. Vooral de huisvesting blijkt voor afdelingen een flink stuk duurder geworden. Met de verhoging van de contributie wordt ook de afdracht aan de afdelingen evenredig verhoogd. Dat heeft weer een positieve uitwerking op hun balans.

De tarieven voor 2016:

Gewoon lid € 49,00
Gezinslid € 19,00
Junior lid (tot 18 jaar) € 19,00
Junior lid (18 t/m 21 jaar) * € 34,00
Buitenlands lid met papieren Electron € 77,00
Buitenlands lid met PDF Electron € 49,00
Collectief abonnement op Electron voor UBA-leden € 43,00

*) Gereduceerd bedrag dankzij bijdrage uit het Vederfonds.

92e Amateuroverleg

Dinsdag 13 oktober vindt het 92e Amateuroverleg plaats

Dinsdag 13 oktober vindt weer het halfjaarlijkse Amateuroverleg (AO) plaats. In dit 92e Amateuroverleg bespreken de verenigingen VERON en VRZA belangrijke amateurzaken met Agentschap Telecom.

Dinsdag 13 oktober vindt het 92e Amateuroverleg plaatsEnkele punten voor dit Amateuroverleg:

 • Vergoedingen voor registratie.
 • Voorwaarden PI9-stations.
 • Onderzoek haalbaarheid voorstel roepletterbeleid.
 • Onderzoek uitbreiding 40 m band voor N-amateurs.
 • Beleidsherziening (repeater)vergunningen.
 • Toezicht op naleving en handhaving van de geldende EMC-normen.
 • Wijze van communiceren tussen Agentschap Telecom, de VERON en de VRZA.
 • Status en voortgang van de LSA-pilot in de 2300-2400 MHz-band (13 cm), zoals die door het agentschap in het 89e amateuroverleg van 19 maart 2014 is aangekondigd.
 • World Radio Conference 2015 (WRC-15).
 • CEPT-voorbereiding, IARU en overig.

Namens de VERON zullen aanwezig zijn:

 • Remy Denker PA3AGF, algemeen voorzitter.
 • Guido van den Berg PAØGMM, algemeen vicevoorzitter.
 • Eric-Jan Wösten PA3CEV, algemeen secretaris.
 • Bram van den Berg PBØAOK, voorzitter Werkgroep Overleg Overheid.
 • Sjoerd Ypma PAØSHY, voorzitter Traffic Bureau.

Na 13 oktober zullen we, op deze website, met Bram van den Berg PBØAOK terugkijken op dit AO.

OM Arie Dogterom PA0EZ silent key

Op 24 september 2015 overleed OM Arie Dogterom PA0EZ. Arie was een gedreven zendamateur met een indrukwekkende staat van dienst. Hij was official bij de VERON, IARU en de examencommissie.

OM Arie Dogterom PA0EZ silent keyOM Arie was vanaf 1956 gelicenseerd. Was lid van het VERON hoofdbestuur, lid en voorzitter van de VHF-UHF Commissie en vanaf 1977 tot zijn overlijden, lid van de Werkgroep Overleg Overheid (WOO). Arie was ook 22 jaar lid van de examencommissie en voorzitter van C5 bij de IARU.

Daarnaast publiceerde Arie maar liefst 38 keer in Electron. Hij was ook een befaamd zelfbouwer en contester. Op de micrgolfbanden heeft menig amateur zijn first met Arie gemaakt. Vanuit Kameroen was Arie ook actief als TJ1EZ.

OM Arie werd in 1972 uitgeroepen tot Amateur van het Jaar en werd in 1979 benoemd tot Lid van Verdienste. Later werd hij voor zijn inzet beloond door benoeming tot Erelid van de VERON.

Wij verliezen in hem een zeer gedreven en kundig zendamateur. Een persoon die veel voor het zendamateurisme in Nederland heeft betekent.

Wij wensen de naasten van Arie veel sterkte toe.

Het VERON hoofdbestuur

NEC-EMC-Cie bij CAMRAS-schotel in Dwingeloo

NEC-EMC vergadert bij ASTRON op uitnodiging van de VERON

NEC-EMC-Cie bij CAMRAS-schotel in DwingelooOp 9 september werd op uitnodiging van de VERON de 40e commissievergadering van NEC-EMC gehouden bij ASTRON in Dwingeloo. 

De VERON is lid van deze normcommissie om direct betrokken te zijn bij het wijzigen van bestaande normen of het ontwikkelen van nieuwe normen voor bijvoorbeeld huishoudelijke apparatuur, verlichting en geschakelde voedingen. Ons doel is het voorkomen van storingen in de amateurbanden. Tot de leden behoren vertegenwoordigers van de industrie, testhuizen en het Agentschap Telecom.

Praktijkervaringen, normen en regelgeving is een vast agendapunt en geeft ons de gelegenheid problemen te melden en te bespreken. Deze keer hebben we de storing door omvormers voor PV-installaties en geschakelde voedingen zoals gerapporteerd door onze leden besproken. De aanpassing van de norm voor de inverters en de meetprocedure en stoorstroom-limieten staat op de agenda van de CISPR vergadering in Stresa (Litouwen) deze maand. Mede door veel onderzoekswerk door de IARU kan een limiet en meetmethode worden gedefinieerd voor de DC kant van deze omvormers voor geleidende stoorsignalen beneden de 30 MHz.

De PLC norm voor lage snelheid in de band tussen 2MHz en 4MHz is door de landen niet geaccepteerd. Onze 80 m band was hier als gebruikskanaal toegestaan.

NEC-EMC-cie bij CamrasNa de lunch werd een uitstekende rondleiding, rond en in de gerestaureerde schotel, verzorgd door Michel Arts en Harm Munk, beide van de Stichting CAMRAS. De demonstratie van de ontvangst van pulsars toonde weer eens aan waar radioamateurs toe in staat zijn!