Hernieuwd cursusboek voor het F-examen

Mededeling van het Service Bureau van de VERON

Hernieuwde versie van het cursusboek voor het F-examen

Cursusboek voor het F examen; hernieuwde versie te koop

Tijdens de DvdRa op 1 november j.l. was het hernieuwde Cursusboek voor het F examen verkrijgbaar. Links op de foto ziet u de samensteller en redacteur Aad Nijveld, PA0XAB en rechts Krish Bangoer, medewerker Service Bureau.

Net op tijd voor de Dag voor de Radioamateur (DvdRA 2014) verscheen een hernieuwde versie van het Cursusboek voor het F-examen. De samensteller en redacteur, Aad Nijveld, PA0XAB, heeft in deze hernieuwde druk de opmerkingen en verbeteringen verwerkt die na het verschijnen van de 1e druk bij hem zijn binnengekomen. Dat het boek in een grote behoefte voorziet is wel duidelijk; de eerste druk was in binnen anderhalf jaar uitverkocht.

Gebruikers van de eerste druk behoeven zich geen zorgen te maken dat zij iets missen; op de VERON website kunt u alle opmerkingen verbeteringen die in de hernieuwde druk zijn aangebracht nog steeds downloaden vanaf deze pagina.

Het boek is te bestellen bij het VERON Service Bureau onder artikel nummer 525 voor de prijs van 25 euro; niet leden betalen 28,50 euro.

Kees Murre, PA2CHM,
Secretaris Stichting Service Bureau VERON

Notulen 23e IARU regio 1 algemene conferentie

Notulen van de afsluitende plenaire bijeenkomst van de 23e IARU regio 1 algemene conferentie

Notulen van de afsluitende plenaire bijeenkomst van de 23e IARU regio 1 algemene conferentieDe International Amateur Radio Union (IARU) regio 1 heeft van 21 tot 27 september 2014 een conferentie in Varna-Albena (Bulgarije) gehouden. De afsluitende plenaire bijeenkomst werd om 09:00 op donderdag 25 september 2014 geopend. Deze bijeenkomst werd voorgezeten door Hans Blondeel Timmerman, PB2T, President IARU Region 1 (Chairman) en Dennis Green, ZS4BS (Secretary).

The chairman welcomed delegates and observers to the Final Plenary of the 23rd
General Conference of IARU Region 1.

The agenda for the meeting is approved

The Election and Ballot Committee collected the voting papers for the Executive Committee elections and the 2017 venue.

In dit PDF bestand zijn de notulen van deze plenaire bijeenkomst na te lezen.

Poolse zendamateurs sturen condoleances n.a.v. crash MH17

MH17 raakt ook Poolse HAMs

mh17Het hoofbestuur van de  VERON ontving de volgende brief na de crash van MH17:

Dear Amateur Radio Friends,

In the name of the Polish Amateur Radio Union (PZK) and all Polish radio amateurs – I would like to convey our deepest condolences having regard for the recent air catastrophe of a passenger plane of the Malaysia Airlines that was shot down, for unknown reasons, over the Ukrainian territory.

Only for unclear particular interests – by mistake, two hundred ninety-eight innocent people were tragically killed, including hundred ninety-three Dutch Citizens…

Please receive our sincere condolences addressed to the entire Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland (VERON) and to all our amateur radio Friends in the Netherlands, together with their Families.

May Your Countrymen rest in peace.

Cordial 73,

Jerzy Jakubowski (SP7CBG) – President of the Polish Amateur Radio Union (PZK).

Namens de nabestaanden van de slachtoffers van de crash met MH17, danken wij de leden van de PZK voor hun medeleven.

Ook de PLC-petitie getekend?

Spontaan gereageerd op het verzoek de PLC petitie te steunen?

Waarschijnlijk hebben velen onder u spontaan gereageerd op het verzoek om de PLC-petitie van DJ5IL (1) te steunen. In diverse amateurfora is het een stevig onderwerp van gesprek geweest. Een goede zaak want de ontwikkeling van PLC voor de hogere frequenties, dat wil zeggen voor breedbandtoepassingen boven de 30 MHz, gaat ook nog door.

De vraag naar meer bandbreedte neemt alsmaar toe en de beschikbare bandbreedte beneden de 30 MHz is door de vele actieve- en passieve notches, met name aangebracht voor de bescherming van onze amateurbanden, beperkt. Ook de steeds nog toenemende storing op het lichtnet beperkt de nuttige datastroom.

Het is jammer dat het hoofddoel van de petitie er op is gericht de Europese Commissie te bewegen om de eerste uit een serie van productnormen voor PLC, namelijk de EN 50561-1 (2) in te trekken. Wij zijn van mening dat we ons beter op toekomstige ontwikkelingen kunnen richten, en wel om de volgende redenen.

Een oproep tot het intrekken van een reeds in de Official Journal of the EU (OJEU), zeg maar de “Staatscourant” van de Europese Unie, gepubliceerde norm zal weinig kans van slagen hebben, omdat ondanks de bezwaren van de vorige EMC-consultant van CENELEC (3) een meerderheid van de landen voor de norm heeft gestemd. Nederland heeft zich, mede op grond van de bezwaren van de VERON, onthouden van stemming. Wij waren overigens om dezelfde redenen tegen de norm als de EMC-consultant van CENELEC. Het gevaar dat andere fabrikanten ook voor hun producten gaan pleiten voor het toelaten van hogere stoorniveaus is inderdaad reëel. Samenvattend kunnen we het volgende vaststellen:

  • Niet alleen de IARU-Region 1, maar ook de DARC waren voor de norm met als argument: “beter iets dan niets”.
  • Met de invoering van de 35 dB notches voor de amateurbanden beneden de 30 MHz zal de storingskans voor de amateurs klein zijn, mits gebruik wordt gemaakt van een goede antenneinstallatie.
  • Op dit moment ligt er een ontwerpnorm voor ter beoordeling door de nationale commitees (in Nederland is dat het NEC EMC, waarin overigens ook de VERON is vertegenwoordigd) voor PLC in de frequentieband 30 MHz – 87,5MHz (4). Proefondervindelijk moeten we nog vaststellen wat de maximaal toelaatbare veldsterktes kunnen zijn. Overigens is voor de 50 – 52 MHz en 70 – 70.5 MHz banden ook weer in permanente notches ter onderdrukking van het PLC-signaal voorzien.
  • Het is niet uit te sluiten dat de PLC-fabrikanten het frequentiegebied beneden de 30 MHz weer zullen verlaten, als ze over meer bandbreedte kunnen beschikken boven de 30 MHz. De notches en de andere “excluded” frequenties beperken de beschikbare bandbreedte met meer dan 20%. Dit is er ook de oorzaak van dat KPN zijn modems in eerste instantie verkoopt zonder de notches te activeren. Pas als een amateur klaagt worden ze ingeschakeld.
  • De VERON steunt de “verhuizing” van PLC naar frequenties boven de 30 MHz, onder voorwaarde van bescherming van bestaande diensten.

De keuze voor het al dan niet tekenen is aan u, maar blijf PLC- en andere storingen aan ons en AT melden!

Jan Janssen, PA0JMG
Voorzitter VERON EMC – EMF Commissie.

  1. Petitie. http://cq-cq.eu/DJ5IL_OB_Reding.pdf
  2. EN 50561-1 Powerline communication apparatus used in low-voltage installations- Radio disturbance characteristics-Limits and methods of measurement- Part1: Apparatus for in-home use
  3. CENELEC European Committee for Electrotechnical Standardization. Verantwoordelijk voor de harmonisatie van de elektrotechnische normen in Europa
  4. Draft prEN 50561-3 February 2014 Powerline communication apparatus used in low-voltage installations- Radio disturbance characteristics-Limits and methods of measurement – Part 3: Apparatus operating above 30 MHz.

Herziening intrekking zendamateur registraties door AT

Het Agentschap Telecom heeft ons het volgende laten weten:

agentschap-telecomZoals in het laatste Amateuroverleg gemeld heeft het agentschap brieven uitgestuurd naar Nederlandse zendamateurs die langdurig in het buitenland wonen. Deze actie had meerdere doelen, het belangrijkste doel was echter het opschonen van het register. Een excuus voor deze actie is op zijn plaats. Het versturen van de brieven is niet gegaan zoals is afgesproken. Er is geen voorafgaand overleg gepleegd met de verenigingen, maar ook intern is deze actie niet afgestemd.

Terecht heeft dit geleid tot een stroom aan reacties en bezwaarschriften. Daarop heeft het agentschap intern nader onderzoek gedaan en is tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende in overeenstemming met de huidige regelgeving voor het verwijderen van registraties is gehandeld. Er wordt een herstelbrief gestuurd aan alle betrokken zendamateurs, waarin excuses worden aangeboden, en wordt aangegeven dat de eerder gestuurde brief wordt ingetrokken. De intrekking van de registraties wordt ongedaan gemaakt, de eerder verstrekte registratiepapieren blijven geldig. Daarnaast wordt er in de excuusbrief wel op gewezen dat als de zendamateur Nederland niet meer bezoek of vanwege een andere reden geen frequentieruimte in Nederland meer gebruikt, de zendamateur zelf kan verzoeken om intrekking van de registratie, waarbij uiteraard geldt dat het examen wel geldig blijft.

vy 73
Eric-Jan (PA3CEV)
Secretaris VERON Hoofdbestuur