Artikelen door

VHF-UHF-SHF Weak Signal Dag

Op zaterdag 14 oktober 2017 wordt de tweede VHF-UHF-SHF Weak Signal Dag gehouden bij CAMRAS ASTRON. Deze dag heeft als doel om alle geïnteresseerde radio amateurs met interesse in weak signal communicatie bijeen te brengen om daarmee een stimulans te geven aan de activiteit op de banden.

Electron juli 2017

Op de Electron juli 2017 voorpagina Op de voorpagina vindt u deze maand een collage van foto’s die in dit nummer staan. Handsfree met een DECT-headset voor HAM-radio Om een transceiver te verbinden met een draadloze headset kun je gebruikmaken van bluetooth. Deze techniek kent echter zijn beperkingen. Fokko Vos PA3VOS legt in dit artikel […]

Electron juni 2017

Op de Electron juni 2017 voorpagina Op de voorpagina vindt u deze maand een collage van foto’s die in dit nummer staan. Noise Power Ratio (NPR) metingen Hebben IP3-metingen hun langste tijd gehad? Voor SDR hebben ze geen betekenis meer. Een artikel van Robert Langenhuysen PA0RYL / W0SDR.

Electron mei 2017

Op de Electron mei 2017 voorpagina De Vuurtoren Jan van Speijk in Egmond aan Zee, een van de oudste nog actieve vuurtorens van Nederland. Rijkswaterstaat, VERON en VRZA hebben afspraken gemaakt over vuurtoren gebruik door zendamateurs. Waar moet dat heen? Wie zijn oor te luisteren legt, vangt maar al te vaak geweeklaag van amateurs op: […]

Stemming over de voorstellen op de Verenigingsraad 2017

Op zaterdag 22 april vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de VERON plaats, de Verenigingsraad. Op de Verenigingsraad stemmen afgevaardigden van afdelingen over ingebrachte voorstellen en benoemen zij leden van commissies, werkgroepen, bureaus en het hoofdbestuur. Ieder jaar brengen afdelingen voorstellen in. Dit jaar waren er negen voorstellen waarover gestemd werd.