Artikelen door Johan Evers (PE1PUP)

Slimme elektriciteitsmeters van Delta

Verslag infoavond Delta Vlissingen 16-04-2008 Aanwezigen Div. leden van VRZA en VERON afd. Walcheren, Willem van Gaalen en Tom Verhoef van de VERON EMC-EMF Commissie, twee technici en de voorlichter van Delta. Inleiding Iedereen werd allerhartelijkst ontvangen door de voorlichter en de meeting vond plaats in de Delta testruimte. Hier waren diverse testopstellingen te zien […]

Storende fout in Regeling Frequentiegebruik

Regeling gebruik frequentieruimte zonder vergunning bevat storende fout Op 29 februari 2008 is de ‘Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning 2008‘ uitgegeven. De op zendamateurs van toepassing zijnde tabel (Bijlage 10) bevat een storende fout. Deze Bijlage 10 voor Radiozendamateurs gaat over de beperkingen en voorschriften als bedoeld in artikel 8, onder a, en examenvereiste […]

Naar Australië met de eigen vergunning

In Australië zenden als bezoekende amateur? Vanaf 14 februari 2008 is het voor de Australië bezoekende radio amateurs toegestaan om hun zendapparatuur te gebruiken onder de eigen vergunning of licentie. Er zijn in Australië verschillende licentie niveaus: ‘Advanced’ ‘Standaard Foundation’ ‘VHF’ ‘146-148’ Op de Engelstalige website van de ACMA (Australian Communications and Media Authority) zullen de voorwaarden en privileges behorende bij elke […]

Belgische radiozendamateurs toegelaten in Nederland

Belgische activiteiten op Nederlandse bodem Met onmiddellijke ingang mogen Belgische radiozendamateurs die voldoen aan ECC REC (05)06 in Nederland actief zijn als radiozendamateur. Het betreft die personen waarvan de roepnaam met ‘ON3’ begint en waarbij de vergunning ECC REC (05)06 vermeldt. (Het gaat hierbij om ex-ON2’s). In Nederland dient de roepnaam voorafgegaan te worden door PD/ […]

Uitbreiding frequentieruimte voor N-vergunninghouders

Novice amateurs krijgen frequentieruimte uitbreiding Op 5 december 2006 is de wijziging van de ‘Regeling aanvraag en toelating vergunningen voor het gebruik van frequentieruimte‘ gepubliceerd in de Staatscourant. De wijziging werd op donderdag 7 december 2006 van kracht. De regeling betreft het toelaten van N-vergunninghouders (Novice vergunninghouders) op een aantal HF-amateurbanden. De toegestane frequenties zijn: […]