Artikelen door Johan Jongbloed PA3JEM

Nieuwe gedragslijn gepubliceerd door Agentschap Telecom

“Vergunningen radiozendamateurs” Gedragslijn voor Agentschap Telecom bij de beoordeling van vergunningaanvragen voor het gebruik van radiozendamateurfrequenties. De afgelopen 2 jaar heeft de VERON intensief met AT samengewerkt aan een nieuwe gedragslijn voor vergund frequentiegebruik door radiozendamateurs. Deze gedragslijn vervangt de beleidsnotitie uit 2013. Beter bekend onder de naam “Beleidsnotitie onbemand frequentiegebruik radiozendamateurs”. Op 11 september […]

Geen Piraten

Interview met Frans Hilbrink, bestuurslid afdeling Twente in de Telegraaf van 3 maart 2017, door Jan Colijn ‘Geen Piraten’ Zendamateurs hopen op jonge aanwas Het is een hardnekkig vooroordeel waar ze telkens weer mee moeten afrekenen. Ze zijn zendamateurs en hebben dus niets te maken met etherpiraten. Vandaar dat de overkoepelende organisatie Veron van 22 […]