Artikelen door Bastiaan Mooijman (PA3BAS)

NEC-EMC vergadert bij ASTRON op uitnodiging van de VERON

Op 9 september werd op uitnodiging van de VERON de 40e commissievergadering van NEC-EMC gehouden bij ASTRON in Dwingeloo.  De VERON is lid van deze normcommissie om direct betrokken te zijn bij het wijzigen van bestaande normen of het ontwikkelen van nieuwe normen voor bijvoorbeeld huishoudelijke apparatuur, verlichting en geschakelde voedingen. Ons doel is het […]

Oostenrijks initiatief “New Radio” om portofoons te moderniseren

New Radio Michael Zwingl oe3mzc, start het “New Radio”-initiatief om de portofoon te moderniseren. Hij biedt een pakket eisen aan de grote fabrikanten aan waaraan zo’n portofoon moet voldoen. Icom en Yaesu geven aan daar zeker naar te willen luisteren. Het komt er eigenlijk op neer dat de porto meer op een mobiele telefoon gaat […]

Kunstenaar bouwt installatie voor optische communicatie iSemaphore

De iSemaphore installatie van kunstenaar Philippe Druez (ON1PHD) is gebaseerd op de optische telegrafen (sémaphores) die voor Napoleon ontwikkeld werden in 1795. Ze vormden toen 50 jaar lang een communicatienetwerk over heel Frankrijk. Dit netwerk, dat de moeder van het Internet genoemd kan worden was operationeel tot de radiotelegrafie en morsecode het overnam. Het kunstwerk […]