2 meter propagatie experiment op 20 juli 2019 met PI40FL