Ruwe uitslagen enquête N-herkijking niet openbaar vanwege privacyDe VERON zal de ruwe uitslagen van de in mei en juni gehouden ledenenquête voor de herijking van de N-registratie, niet openbaar maken. Voornaamste reden is dat daarmee de privacy van deelnemers aan de enquête, onze eigen leden,  op de tocht staat.

Persoonlijke informatie

De ruwe uitslagen bevat per deelnemer aan de enquête namelijk persoonlijke informatie. Het gaat om het lidmaatschapsnummers i.c.m. de postcodes van alle deelnemers aan de enquête. Als wij deze uitslagen openbaar maken, zou op basis van de postcode (via QRZ.com) de identiteit van veel deelnemers herleid kunnen worden en dus ook wat zij persoonlijk hebben ingevuld in de enquête. Daarmee is de privacy van de deelnemers aan deze enquête niet meer gewaarborgd en handelen wij dus in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Methode om te controleren of een deelnemer lid is van de VERON

De combinatie van lidmaatschapsnummer en postcode is een methode om bij onze enquêtes te controleren of een deelnemer lid is van de VERON. Door het openbaar maken van deze combinaties, zou iemand deze kunnen misbruiken door deze bij toekomstige enquêtes in te vullen, en zich zo voor te doen als een ander persoon. Dat willen we te allen tijde voorkomen.

Zonder lidmaatschapsnummers en postcodes, uitslagen niet geldig

De ruwe uitslagen kunnen ook niet openbaar worden gemaakt zonder bijbehorende lidmaatschapsnummers en postcodes. Het zijn dan namelijk geen ruwe uitslagen meer, maar bewerkt en zonder de unieke sleutel van het lidmaatschapsnummer en de postcode die elke individuele uitslag uniek maakt. Wij kunnen de geldigheid van de uitslagen alleen garanderen, indien deze vergezeld gaan van bijbehorende lidmaatschapsnummers en postcodes.

Garantie dat uitslagen uniek en afkomstig zijn van onze leden

Door ook in deze enquête gebruik te maken van de unieke sleutel lidmaatschapsnummer i.c.m. postcode, garanderen wij dat de uitslagen afkomstig zijn van onze leden. Na controle in onze ledenadministratie op een geldige combinatie van lidmaatschapsnummer en postcode, zijn de ongeldige combinaties uit de uitslagen verwijderd. Dat is met een applicatie gecontroleerd en daarna nog eens tweemaal handmatig gecontroleerd.

Zo zijn een twintigtal ongeldige uitslagen niet meegenomen. Dat geldt ook voor een flink aantal dubbele uitslagen. Van leden die de enquête meerdere malen hebben ingevuld zijn alleen de eerst ingediende resultaten opgenomen in de ruwe uitslagen.

De resultaten die via het enquêteformulier zijn ingediend, kunnen in het bronbestand niet gewijzigd worden. De applicatie die de VERON voor deze enquête heeft gebruikt, Google Forms, staat dat niet toe.

Ruwe uitslagen gebruikt als bron voor herijkingsproces

De VERON kan dus per individuele uitslag aantonen dat deze uniek is en dat de deelnemer in kwestie lid is van de VERON. De werkgroep N-herijking gaat de ruwe uitslagen van de VERON gebruiken als bron voor het herijkingsproces. Agentschap Telecom maakt deel uit van deze werkgroep. Het is uiteindelijk aan Agentschap Telecom om de ruwe uitslagen die de VERON aanlevert te beoordelen op o.a. juistheid en geldigheid. Door de toegepaste methode van enquêteren hebben wij daar het volste vertrouwen in.