Lidmaatschap en tarieven 2018

LidmaatschapTarief
Gewoon lid€ 49,00
Gezinslid (zonder ‘Electron’ abonnement);
(alleen als op hetzelfde adres al een ‘gewoon lid’ woont)
€ 19,00
Junior lid (tot 18 jaar)€ 19,00
Junior lid (18 t/m 21 jaar)
*) Gereduceerd bedrag dankzij een ‘Vederfonds’ jubileumgeschenk.
€ 34,00 *)
Buitenlands lid
(met ‘Electron’, dus hoge portokosten)
€ 77,00
Buitenlands lid
(met PDF ‘Electron’, dus geen portokosten)
€ 49,00
Collectief abonnee van ‘Electron’ voor UBA-leden€ 43,00

Automatische incasso van de tarieven

Een jaarlijkse lidmaatschaps betaling per automatische incasso bespaart onze vereniging veel tijd en geld. Wilt u overgaan op een automatische incasso van uw contributie, bel dan het VERON Centraal Bureau (026-4426760) of stuur ze een bericht via ons online contactformulier.

Lidmaatschap beëindigen

Lidmaatschap en tarievenHet VERON lidmaatschap dient altijd vóór 1 december van het desbetreffende verenigingsjaar te worden opgezegd. Na deze termijn zijn wij helaas genoodzaakt om het komende verenigingsjaar ook weer aan u te factureren. Stuur een opzeggingsbrief inclusief uw NAW gegevens en lidmaatschapsnummer per post naar onze ledenadministratie (het Centraal Bureau):

VERON Centraal Bureau
Postbus 1166
6801 BD Arnhem