Reglement Velddag Contest CW en SSB 2016

Algemeen

Ook dit jaar wil de VERON u allen uitnodigen om aan de CW Velddag en/of aan de SSB Velddag deel te nemen.

velddagBedenk dat men bij het CW weekend ook interessant kan zijn voor amateurs die geen CW liefhebbers zijn, door het te combineren met de VHF contest of 6 meter activiteit. Betrek dus ook de hogere frequenties bij de voorbereidingen. We hopen dit jaar de deelname van het aantal velddagstations te verhogen. Dit evenement is op zich bijzonder en biedt de mogelijkheid om vele aspecten van de hobby uit te proberen. Zo kunt U in het veld eens nieuwe antenne’s uit proberen of kennis maken met het deelnemen aan contesten. De activiteit maakt de hobby zichtbaar voor het publiek. Zodra u een antenne heeft opgehangen kunt u er van verzekerd zijn dat voorbijgangers interesse tonen. Ook is het een kans om een na te gaan of u in staat bent om met beperkte middelen radio actief te worden. Hoe snel bent u instaat om in geval van noodzaak een werkend station te creeren? Natuurlijk is het handig om de periode voor de velddag al wat voorbereidingen te treffen.

Tegenwoordig zijn er vele tranceivers op de markt die uitermate geschikt zijn voor deelname aan een velddag. Probeer het eens uit! Het is niet verplicht om 24 uur deel te nemen. Ook een paar uur meedoen is al leuk en verhoogt de activiteit. Probeer eens 25 verbindingen te maken, dan heeft u gelijk een punt verdient voor de jaarlijkse afdelingcompetitie. Ook indien u als afdeling mee doet zou men met meerdere amateurs, die onder hun eigen roepnaam en apparatuur deelnemen de activiteit op de banden ( en afdeling) kunnen stimuleren. Heb ik u overgehaald en bent u als velddagstation actief geweest ? Vergeet dan niet het log in te sturen. Maakte u minder dan 30 verbindingen? Heeft u een papieren log en niet de mogelijkheid een cabrillo formaat te maken ? Stuur dan het papieren log en summary (beschrijving station) op. Bent u op zoek naar log-programma om na afloop de verbindingen in te voeren? Probeer dan eens het programma LM, gemaakt door Frank, DL8WAA en dat gratis te verkrijgen is op internet (http://contestsoftware.com). Vanaf dit jaar richten we ons meer op de oorspronkelijke reden voor dit evenement en is er geen aparte sectie meer voor stations die geen velddagstation zijn. Natuurlijk zien we graag dat de Fixed op zoek gaan naar de aanwezige velddagstations en een verbinding maken. Maar in de uitslag worden alleen velddagstations verwerkt. Alle deelnemers worden veel succes gewenst met de voorbereidingen en het stimuleren van hun afdelingsleden.

Datum en tijd, let op de verschillende aanvangstijden !

CW : zaterdag 04 juni 2016 van 15:00 UTC tot zondag 05 juni 2016 14:59 UTC en
SSB: zaterdag 03 september 2016 van 13:00 UTC tot zondag 04 september 2016 12:59 UTC

Doel

Als velddagstation maken van zoveel mogelijk verbindingen op de 160 t/m 10 meter band, met uitzondering van contest verbindingen op de WARC banden. Men mag dus voor het experimenteren best normale verbindingen op de WARC banden maken, doch deze niet in het contestlog verwerken. Verbindingen met velddagstations leveren meer punten op.

Categoriëen

A: MOMT : Multi operator, multi transmitter CW of SSB
B: MOST : Multi operator, single transmitter CW of SSB
C: MOSO : Multi-operator, single transmitter QRP CW of SSB
D: SOST : Single operator, Single transmitter CW of SSB
E: SOQST: QRP: QRP Single operator, single transmitter CW of SSB
Nb. QRP maximaal 5 W uitgangsvermogen

Punten en puntentelling

Ieder tegenstation mag één keer gewerkt worden op iedere band. Per verbinding geldt: met vast station binnen Europa twee punten; met vast station buiten Europa drie punten; met portable/mobiel station binnen Europa vier punten; met portable/mobiel station buiten Europa zes punten.

Het station

Het velddagstation moet vanaf één en dezelfde plaats werken waarbij de zend/ontvangers en antennes zich binnen een straal van 500 meter moeten bevinden.Tijdens de contest mag geen gebruik gemaakt worden van permanente gebouwen en vaste elektriciteitsnetten.Het gebruik van steunpunten aan permanente gebouwen en structuren ten behoeve van antennes is niet toegestaan. Bomen e.d. mogen wel gebruikt worden. De opbouw van het velddagstation mag niet eerder dan 24 uur voor aanvang van de contest beginnen.

Frequenties

Het contestverkeer speelt zich af op de 160, 80, 40, 20, 15 en 10 meterband, waarbij de volgende contestvrije segmenten vermeden moeten worden:

80 meter: 3560 – 3600 kHz en 3650 – 3700 kHz
20 meter: 14060-14125 kHz en 14300-14350 kHz

Uitwisselen

Velddag station: RS(T) en volgnummer, te beginnen bij 001. Alleen in de categorie A (multi-multi) moeten voor elke band aparte volgnummers gebruikt worden. Niet velddagstatons die punten weggeven : RS(T) en volgnummer, te beginnen bij 001.

Multiplier

Elke DXCC-entiteit levert per band één multiplier op.

Eindscore

De som van het aantal punten op alle banden, vermenigvuldigd met de som van het aantal multipliers.

Logs

Het merendeel van de computer log programma’s hebben de optie om uw log in cabrillo format te converteren.
Dit cabrillo bestand kunt u dan direct als bijlage naar de contestmanager sturen. Let er wel op dat alles goed is ingevuld. Tevens dient er (verplicht!) een beschrijving van het station te worden gegeven. Bestaande uit de volgende punten:

1. de energiebron
2. het zendvermogen
3. de antennes
4. de antennesteunpunten
5. de gebruikte apparatuur
6. de deelnemers van het station ( vaak meer dan alleen de operators van de set)
7. kort overzicht van de per band gemaakte verbindingen
8. de roepnaam / naam , het e-mail adres en het postadres van de first operator, dit is automatisch de contactpersoon.

Ook van belang voor het toesturen van een eventueel certificaat! Voorts graag wat foto’s en belevenissen van de deelnemers aan de contest. In een cabrillolog van een contestprogramma komen in regel bovenstaande punten niet voor. Verwerk deze dan in een afzonderlijk tekstbestand of in het bericht waarmee U het log toestuurt. Heeft u vragen of problemen met de inzending neem dan vooral even contact op met de velddag contest manager. Papieren logs nu nog toegestaan voor deelnemers met een log dat bestaat uit minder dan 30 verbindingen. Logs die niet aan de criteria van het reglement voldoen of onvolledig zijn worden in regel als checklog beschouwd.

Certificaten

Voor de nummers 1, 2 en 3 in alle categorieën is een fraai certificaat te behalen. Dit certificaat wordt via de post toegezonden. Geef dus in het log het adres op waar dit naar toe moet. Geen adres van de first operator of contactpersoon bij het inzenden het log aanwezig, betekend dat het certificaat niet wordt verzonden!

Uitslagen

Het resultaat van de contest wordt zo spoedig mogelijk in Electron bekend gemaakt. Bij geschillen is de beslissing van de organisator definitief.Men kan het reglement ook downloaden als document van de HF velddag website te vinden op de site van het Traffic Bureau http://trafficbureau.veron.nl/ onder de knop contesten velddag.

Inzendtermijn

De inzendtermijn van de logs (alleen HF! contestbanden) voor CW 18 juni 2016 en voor SSB 17 september 2016. Het papieren log kan naar Jan Visser, Weth. In ’t Velddstraat 28, 1107 BJ Amsterdam. Digitale logs via het volgende elektronische postadres: velddag@veron.nl.

Tot slot

Het VERON velddagweekend is traditioneel een zeer geslaagd en vooral gezellig evenement. Voor jong en oud, van HF tot VHF en hoger; voor elk wat wils. Bedenk dat u alleen, of met uw groep, met eenvoudige middelen wel eens heel succesvol zou kunnen zijn. Succes!

Jan Visser PG2AA
Velddag contest manager