REGLEMENT VELDDAG CONTEST CW EN SSB 2017

(BELEEF HET GEVOEL VAN EEN DXPEDITIE)

ALGEMEEN

Ook dit jaar vinden weer in CW als in SSB de velddagen plaats. De voorbereidingen kunnen niet vroeg genoeg beginnen. Voor zowel de single operator als voor de multi stations is het maken van een goede planning een vereiste om de velddag een succes te maken. Vergelijk deze activiteit met de voorbereidingen die nodig zijn indien men een expeditie naar een afgelegen eiland in de Pacific gaat maken. Zo’n dxpeditie naar één of andere atol in de Stille Oceaan vergt ook een planning. Doorgaans zal menig operator niet wakker worden om dan ineens het idee krijgen naar Schiphol te rijden en daar de reis te beginnen naar een bepaalde eiland in de Pacific. Vooraf zal er veel zijn nagedacht over deze radio expeditie. Hetzelfde gaat ook op voor onze velddag. De opzet kan vergelijkbaar zijn maar is in ieder geval goedkoper. Stel u dus voor dat uw velddag locatie een zeldzame expeditie is. Maak eens mee wat er bij komt kijken om op expeditie te gaan. Een aantal standaard aandachtsvelden zijn hierbij zijn onder meer:

1. Het vinden van de locatie, de teamsamenstelling, de taakverdelingen bij een meermansstation, het aanwezige budget voor het evenement.
2. De keuze van de zend apparatuur ( type zenders, logprogramma, PC koppeling). De soort antennes, de coax en/of voedingslijnen. De te gebruiken mast of ophangpunten voor de antennes. Wat voor energiebron is er: een accu, aggregaat, zonnepaneel etc.
3. De accommodatie voor het station: een tent, kampeerauto, caravan etc.
4. Doe vooral ook een verkenning op de door u geplande locatie. Kunnen de masten daar staan, mag de tent of caravan worden opgesteld, zijn er andere evenementen op de locatie. Moet men wellicht toestemming aanvragen bij een beheerder?
5. Bestudeer vooraf de propagatie mogelijkheden. Zo zal de 10 meter band niet zo bruikbaar zijn als 5 jaar geleden.
6. Maak ook reclame voor uw velddag expeditie. Binnen uw afdeling als daarbuiten. Wellicht dat men binnen de afdeling elkaar kan stimuleren om mee te doen of om deelnemers binnen de afdeling te vinden. Denk ook aan de mogelijkheden bij lokale media of social media
7. Denk ook alvast na over de werkzaamheden na het evenement, het opslaan van de materialen, de logverwerking en wellicht een evaluatie voor volgend jaar?

Bedenk dat men bij het CW weekend ook interessant kan zijn voor amateurs die geen CW liefhebbers zijn, door het te combineren met de VHF contest of 6 meter activiteit. Betrek dus ook de VHF/UHF frequenties bij de voorbereidingen. We hopen dit jaar de deelname van het aantal velddagstations te verhogen. Dit evenement is op zich bijzonder en biedt de mogelijkheid om vele aspecten van de hobby uit te proberen. Zo kunt u in het veld eens nieuwe antenne’s uit proberen of kennis maken met het deelnemen aan contesten. De activiteit maakt de hobby zichtbaar voor het publiek. Zodra u een antenne heeft opgehangen kunt u er van verzekerd zijn dat voorbijgangers interesse tonen.

Ook is het een kans om een na te gaan of u in staat bent om met beperkte middelen radio actief te worden. Hoe snel bent u instaat om in geval van noodzaak een werkend station te creeren? Natuurlijk is het handig om de periode voor de velddag al wat voorbereidingen te treffen. Tegenwoordig zijn er vele tranceivers op de markt die uitermate geschikt zijn voor deelname aan een velddag. Probeer het eens uit! Het is niet verplicht om 24 uur deel te nemen. Ook een paar uur meedoen is al leuk en verhoogt de activiteit. Werkt men single band? Hoewel er geen afzonderlijke klasse is wordt dit wel als opmerking mee genomen in de uitslag. Probeer eens 25 verbindingen te maken, dan heeft u gelijk een punt verdient voor de jaarlijkse afdelingcompetitie.

Ook indien u als afdeling mee doet zou men met meerdere amateurs, die onder hun eigen roepnaam en apparatuur deelnemen de activiteit op de banden ( en afdeling) kunnen stimulieren. Heb ik u overgehaald en bent u als velddagstation actief geweest ? Vergeet dan niet het log in te sturen. Maakte u minder dan 30 verbindingen? Heeft u een papieren log en niet de mogelijkheid een cabrillo formaat te maken ? Stuur dan het papieren log en summary (beschijving station) op. Bent u op zoek naar logprogramma om na afloop de verbindingen in te voeren? Probeer dan eens het programma LM, gemaakt door Frank, DL8WAA en dat gratis te verkrijgen is op internet (http://contestsoftware.com ).

Vanaf dit jaar richten we ons meer op de oorspronkelijke reden voor dit evenement en is er geen aparte sectie meer voor stations die geen velddagstation zijn. Natuurlijk zien we graag dat de fixed stations op zoek gaan naar de aanwezige velddagstations en een verbinding maken. Maar in de uitslag worden alleen velddagstations verwerkt. Alle deelnemers worden veel succes gewenst met de voorbereidingen en het stimuleren van hun afdelingsleden.

DATUM EN TIJD, LET OP DE VERSCHILLENDE AANVANGSTIJDEN !!!!!!!

CW : zaterdag 03 juni 2017 van 15:00 UTC tot zondag 04 juni 2017 14:59 UTC en
SSB: zaterdag 02 september 2017 van 13:00 UTC tot zondag 03 september 2017 12:59 UTC

Doel

Als velddagstation zoveel mogelijk verbindingen maken op de 160 t/m 10 meter band, met uitzondering van  contest verbindingen op de WARC banden. Men mag dus voor het experimenteren best  normale verbindingen op de WARC banden maken, doch deze niet in het contestlog verwerken. Verbindingen met velddagstations leveren meer punten op.

Categoriëen

A: MOMT- Multi operator, multi transmitter CW of SSB
B: MOST – Multi operator, single transmitter CW of SSB
C: MOSO – Multi-operator, single transmitter QRP CW of SSB
D: SOST – Single operator, Single transmitter CW of SSB
E: SOQST -QRP: QRP Single operator, single transmitter CW of SSB
Nb. QRP is maximaal 5 W uitgangsvermogen

Werkt men single band? Hoewel er geen afzonderlijke klasse is wordt dit wel als opmerking mee genomen in de uitslag.

Punten en puntentelling

Ieder tegenstation mag één keer gewerkt worden op iedere band. Per verbinding geldt: met vast station binnen Europa twee punten; met vast station buiten Europa drie punten; met portable/mobiel station binnen Europa vier punten; met portable/mobiel station buiten Europa zes punten.

Het station

Het velddagstation moet vanaf één en dezelfde plaats werken waarbij de zend/ontvangers en antennes zich binnen  een straal van 500 meter moeten bevinden.Tijdens de contest mag geen gebruik gemaakt worden van permanente gebouwen en vaste elektriciteitsnetten. Het gebruik van steunpunten aan permanente gebouwen en structuren ten behoeve van antennes is niet toegestaan. Bomen e.d. mogen wel gebruikt worden. De opbouw van het velddagstation mag niet eerder dan 24 uur voor aanvang  van de contest beginnen.

Frequenties

Het contestverkeer speelt zich af op de 160, 80, 40, 20, 15 en 10 meterband, waarbij de volgende contestvrije segmenten vermeden  moeten worden: 80 meter 3560 – 3600 kHz en 3650 – 3700 kHz

20 meter 14060-14125 kHz en 14300-14350 kHz

Uitwisselen

Velddag station: RS(T) en volgnummer, te beginnen bij 001. Alleen in de categorie A (multi-multi) moeten voor elke band aparte volgnummers gebruikt worden. Niet velddagstatons die punten weggeven : RS(T) en volgnummer, te beginnen bij 001.

Multiplier

Elke DXCC-entiteit levert per band één multiplier op.

Eindcore

De som van het aantal punten op alle banden, vermenigvuldigd met de som van het aantal multipliers.

Logs

Het merendeel van de computer log programma’s hebben de optie om uw log in cabrillo format te converteren.

Dit cabrillo bestand kunt u dan direct als bijlage naar de contestmanager sturen. Let er wel op dat alles goed is ingevuld. Tevens dient er (verplicht!) een beschrijving van het station te worden gegeven. Bestaande uit de volgende punten:

  1. de energiebron
  2. het zendvermogen
  3. de antennes
  4. de antennesteunpunten
  5. de gebruikte apparatuur
  6. de deelnemers van het station ( vaak meer dan alleen de operators van de set)
  7. kort ovezicht van de per band gemaakte verbindingen
  8. de roepnaam/naam , het e-maill adres en het postadres van de first operator; dit is automatisch de contactpersoon. Ook van belang voor het toesturen van een eventueel certifiaat! Voorts graag wat foto’s en belevenissen van de deelnemers aan de contest. In een cabrillolog van een contestprogramm komen in regel bovenstaande punten niet voor. Verwerk deze dan in een afzonderlijk tekstbestand of in het bericht waarmee u het log toestuurt. Heeft u vragen of problemen met de inzending neem dan vooral even contact op met de velddag contest manager. Papieren logs nu nog toegestaan voor deelnemers met een log dat bestaant uit minder dan 30 verbindingen. Logs die niet aan de criteria van het reglement voldoen of onvolledig zijn worden in regel als checklog beschouwd.

Certificaten

Voor de nummers 1, 2 en 3  in alle categorieën is een fraai certificaat te behalen. Dit certificaat wordt via de post toegezonden. Geef dus in het log het adres op waar dit naar toe moet. Geen adres van de first operator of contactpersoon bij het inzenden het log aanwezig, betekend dat het certificaat niet wordt verzonden!

Uitslagen

Het resultaat van de contest wordt zo spoedig mogelijk in Electron bekend gemaakt. Bij geschillen is de beslissing van de organisator definitief.Men kan het reglement ook downloaden als document van de HF velddag website te vinden op de site van het Traffic Bureau http://trafficbureau.veron.nl/  onder de knop contesten velddag.

Inzendtermijn

De inzendtermijn van de logs (alleen HF! contestbanden) voor CW  19 juni 2017 en voor SSB 18 september 2017. Het papieren log kan naar Jan Visser, Weth. In ’t Velddstraat 28, 1107BJ Amsterdam. Digitale logs via het volgende electronische postadres:  velddag@veron.nl.

Tot slot

Het VERON velddagweekend is traditioneel een zeer geslaagd en vooral gezellig evenement. Voor jong en oud, van HF tot VHF en hoger; voor elk wat wils. Bedenk dat u alleen, of met uw groep, met eenvoudige middelen wel eens heel succesvol zou kunnen zijn. Succes!

Jan Visser PG2AA
Velddag contest manager