Samenwerking
Om haar doelen te bereiken werkt de VERON samen
met andere verenigingen en organisaties
s a m e n w e r k i n g
Volg onze RSS-feed met alle laatste VERON nieuwtjes
Lees deze pagina in het Nederlands Unfortunately this page is not yet available in English Leider ist diese Seite noch nicht auf Deutsch verfügbar Désolé, cette page n'est pas disponible en Français pour le moment
Samen staan we sterk en komen we verder

De VERON staat open voor samenwerking met andere radio- verenigingen. Dit kan variëren van het gezamenlijk opzetten van experimenten tot het organiseren van bijeenkomsten voor gebruikersgroepen zoals een antennemeetdag. Vanuit dit oogpunt is het belangrijk te beseffen dat wij van elkaar kunnen leren.

Deze samenwerking kan ertoe leiden dat er, indien nodig, op bestuurlijk niveau een gezamenlijk beleid wordt gedefinieerd voor gesprekken met bijvoorbeeld de overheid en internationale instanties.

Zo werken wij momenteel samen met (in alfabetische volgorde):...

  - Benelux QRP Club Laag vermogen radiozendamateurisme
  - CAMRAS C.A. Muller Radio Astronomie Station
  - DARES Dutch Amateur Radio Emergency Service
  - DIG-PA Diplom Interessen Gruppe, Sectie Nederland
  - IPARC International Police Association Radio Club
  - MARAC Marine Radio Amateur Club
  - NAFRAS Netherlands AirForce Radio Amateur Society
  - OTC Old-Timers Club
  - SRS Surplus Radio Society
  - VRZA Vereniging voor Radio Zend Amateurs

Naast "samenwerken met" kunnen we als VERON ook een stap verder gaan door "deelname in". Dit is vooral daar waar strategische belangen voor de leden spelen de meest logische stap voor alle partijen.

Zo nemen wij momenteel deel aan (in alfabetische volgorde):...

  - Dutch QSL Bureau (DQB) Wereldwijd (voor leden kostenloos) QSL kaarten uitwisselen, samen met de VRZA. Maak gebruik van de QSL regio kaart en de RQM lijst alsmede van de QSL regio zoekmachine.

  - Stichting Radio Examens (SRE) VERON en VRZA hebben deze SRE opgericht. Deze stichting zal voortaan de examens tot het behalen van een radio-amateur vergunning voor de machtigingen N en F gaan afnemen. Aanmelding voor deze examens is mogelijk op www.radio-examen.nl. Eventuele vragen kunt u richten aan: examensecretaris @ veron.nl


© Centraal Bureau VERON te Arnhem - Disclaimer

DARES laat op de beurs zien wat ze in huis hebben
Een beetje sneeuw stopt een radioamateur echt niet