Persberichten in 2012
Persberichten kunt u sturen aan: webteam @ veron.nl
Oudere persberichten zijn te lezen op de 2008, 2009, 2010 en 2011 pagina's
Recentere persberichten zijn te lezen op de 2013 en 2014 pagina's
p e r s b e r i c h t e n spatie 2 0 1 2
Volg onze RSS-feed met alle laatste VERON nieuwtjes
Lees deze pagina in het Nederlands Unfortunately this page is not yet available in English Leider ist diese Seite noch nicht auf Deutsch verfügbar Désolé, cette page n'est pas disponible en Français pour le moment
Dec 2012 Uli Bihlmayer (DJ9KR / DL0IW) treedt terug uit IARU-MS-R1
Uli Bihlmayer (DJ9KR / DL0IW) Uli Bihlmayer, DJ9KR / DL0IW treedt per 31 december 2012 terug als Coördinator van de DARC Bandwacht en tevens als Vice-coordinator van de Monitoring Service in Regio 1.

Uli is 45 jaar lid van de DARC Bandwacht, waarvan 26 jaar als Coördinator. Uli vormde met Wolf Hadel, DK2OM, Coördinator van de IARU-MS in Regio 1 een hecht koppel.

Wolf is specialist in het waarnemen en analyseren van digitale uitzendingen die hij met het schitterende softwareprogramma “Wavecom” kan interpreteren. Wolf zorgt al jaren voor het samenstellen van de maandelijkse ingeleverde rapporten van de deelnemende landen in Regio 1. Hij plaatst elke maand dit totaalrapport op de website www.iarums-r1.org.

Uli, DJ9KR was meer de specialist in het in kaart brengen van illegale omroepzenders en piraten (SSB) omdat hij een 5 tal vreemde talen beheerst. Er zijn 24 leden van de IARU-MS in Regio 1 dagelijks bezig met het beluisteren en rapporteren van Intruders in de amateurbanden.

Hans Timmerman (PB2T) geeft de Award of Merit van de IARU aan Uli Bihlmayer (DJ9KR / DL0IW) links op de foto Uli communiceerde veelvuldig met de teams in Regio 1, 2 en 3, met bevoegde autoriteiten, ambassades of directies van omroepinstellingen in vele landen. Hij was een vraagbaak voor veel leden van de IARU-Monitoring System.

De bronzen medaille zelf als Award of Merit van de IARU aan Uli Bihlmayer (DJ9KR / DL0IW) Hij wordt opgevolgd door Peter Jost, HB9CET, die veel ervaring heeft in het monitoren van de amateurbanden. Peter heeft goede kontakten met de Zwitserse toezichthouder BAKOM en de militaire autoriteiten. Deze kontakten zijn cruciaal om gezamenlijk krachtig te kunnen optreden tegen intruders in de amateurbanden.

Uit de rapportages van de IARU-MS van de afgelopen jaren blijkt dat er vele successen zijn behaald met het stoppen van diverse ongewenste uitzendingen. Het toenemend aantal Intruders in de officiële amateurbanden is verontrustend.

Als bijlage leest U de brief van Uli Bihlmayer, DJ9KR / DL0IW.

Dick van Empelen (PA2GRU)
VERON Coördinator IARU-Monitoring System.

Dec 2012 Verhuizing PI4WO - Whisky Oscar Amateur Net
Het PI4 Whisky Oscar Amateur Net is verhuisd naar de zondagmiddag op de even weken. Het eerstvolgende Net is dan op 30 december 2012 vanaf 15:00 uur op 7.070 MHz LSB.

Tot een verhuizing naar de zondagmiddag is besloten omdat onze doelgroep – de Nederlandstalige amateur – onvoldoende bereikt wordt. Tijdens het WOAN in de avonduren vallen de binnenlandse condities volledig weg waardoor we niet of nauwelijks nog te horen zijn.

De frequentie blijft ongewijzigd. Met dien verstande dat als de frequentie bezet is we dan naar een uitwijkfrequentie tussen 7.080 en 7.083 MHz zullen verhuizen. Mocht dit nodig zijn dan het verzoek om ons te spotten op een van de clusters.

Tevens hebben we besloten om naar 1 keer in de 2 weken uitzenden te gaan. Op de even weken draaien we dan het PI4 Whisky Oscar Amateur Net en op de oneven weken vanaf 10:00 uur het Whisky Oscar Net (ons 11 meter Net) op 27.345 MHz (kanaal 34) USB.

Ieder PI4-WOAN heeft voortaan een thema. Zo'n thema zal ingezet worden met een stelling en dan gedurende het Net verder uitgediept worden. Overigens kan iedereen een thema aandragen door dit te mailen naar redactie @ whiskyoscar.com

Dec 2012 QRP PSK Tranceiver zelfbouw project Zoetermeer
De Radio Amateurs Zoetermeer hebben voor de winter een nieuw zelfbouw project samengesteld. Het betreft hier een 20 meter QRP PSK31 transceiver die je zonder interface kunt koppelen aan een computer, maar ook aan een smartphone of tablet. Het geheel kan uit een ingebouwde accu gevoed worden voor ultieme portabiliteit. Om meer amateurs in staat te stellen mee te doen aan dit project, vragen we jullie hierbij dit onder de aandacht te brengen.

Meer informatie is te vinden in het maandblad van december van de Radio Amateurs Zoetermeer: Razzies201212.

Inschrijven voor het project kan tot 25 december via deze webpagina.

Dec 2012 Inschrijvingen Youngsters On The Air Estland
Inschrijvingen Youngsters On The Air Estland In de zomer van 2013 zal van 5 t/m 12 augustus Youngsters On The Air in Estland plaatsvinden. Dit is in opvolging van voorgaande evenementen in Roemenië en Nederland / België. Gedurende deze week zullen 10 teams uit verschillende Europese landen deelnemen. Een team bestaat uit 4 zendamateurs en/of luisteramateurs tussen de 14-25 jaar en een teamleider.

In deze week zijn er diverse activiteiten die in het teken van radio amateurisme staan zoals: contesten, presentaties, bezoeken aan o.a. radio stations en nog veel meer. Locatie van het evenement is Elva in Estland.

Aan de deelnemers wordt enkel een bijdrage gevraagd van 30% van de reiskosten plus een bedrag van €50. Het grootste gedeelte zal gefinancierd worden door het Youth in Action programma van de Europese Commissie.

Wil je deelnemen aan dit evenement stuur dan een mail met motivatie naar:...
Lisa Leenders, PA2LS, pa2ls @ veron.nl .

Dec 2012 PI2NOS weer regionaal QRV vanaf 1-1-2013
70cm repeater PI2NOS op de testbank Vanaf 1 januari a.s. beschikt PI2NOS eindelijk weer over de ATOF om als regionaal 70cm relaisstation actief te mogen zijn vanuit Hilversum. Vanaf deze datum is de van oudsher intensief gebruikte repeater weer te ontvangen op 430.125 MHz en kan ingepraat worden met een shift van +1,6 MHz (431.725 MHz). De repeater beschikt over CTCSS op 88,5Hz, maar zonder kan er ook gewoon via het relais gewerkt worden. Daarnaast wordt ook voorzien in de mogelijkheid om de repeater via Echolink te bereiken.

De repeater is als voorheen opnieuw opgesteld op de radiotoren aan de Witte Kruislaan te Hilversum met een antennehoogte van omstreeks 160m ASL. De repeater is in de afgelopen weken onder handen genomen en verkeert in een uitstekende conditie. Tevens is de logica en interfacing ingebouwd om Echolink mogelijk te maken.

In 2009 verloor de repeater haar ATOF omdat het beleid voor onbemand frequentiebereik van het Agentschap Telecom niet toestaat dat zich meerdere regionale relaisstations binnen één dekkingsgebied bevinden.

Het blijft overigens even de vraag of de repeater exact op 1-1-2013 de lucht in kan omdat werkzaamheden in de toren gepland zijn waardoor de antennes mogelijk voor korte tijd niet gebruikt kunnen worden.

Achtergrondinformatie en historie is terug te vinden op www.hobbyscoop.nl.

Nov 2012 Nieuw 0.3 Watt baken op 3574.5 KHz vanuit Italie
OM Andrea Marcon (IZ3NYT) heeft in het Italiaanse plaatsje Treviso een zelfbouw 0.3 Watt baken op 3574.5 KHz in de lucht gebracht. En Andrea is erg nieuwsgierig naar wie zijn baken kan horen. Hij kijkt uit naar rapporten via eQSL of direct. Voor de schema's en foto's is zijn website te bezoeken.

Nov 2012 Verslag Vonkenboer 2012 op de DvdRA
Vonkenboer 2012 werd geplaagd door tegenslag.
Eerste tegenslag: ik had mijn heerlijke thuisgesmeerde broodjes thuis laten liggen.
Tweede tegenslag: de Americazaal was volledig ingericht voor de workshop SMD die na de vonkenboer zou plaatsvinden. Niet getreurd, alles even verplaatsen, tafels en stoelen in examen-opstelling en klaar is Kees (lees: Joost).
Derde en enige echte tegenslag: ik had met medewerking van Wim, PA0WV een nieuw onderdeel toegevoegd aan de wedstrijd, namelijk een ladderwedstrijd (zie Electuur van november). Daardoor had ik de morsevaardigheidstest laten vervallen. Wat blijkt? Vergeten op CD te branden! Hoe fout kan het gaan. Gelukkig hadden de deelnemers geen rotte tomaten bij zich en zodoende kwam ik er goed vanaf.

De luchtiger test voor de cracks bestond uit een gedeeltelijke overname uit het werkje: “E-LEGENDE” van Jacob van Lennep. Een gekunstelde tekst waarin als klinker uitsluitend de letter e voorkwam.

De uitslag:...
Wedstrijd voor beginners: winnaar L. van Erck, PA0LCE. Geheel foutloos genomen. Jos PA9ZP had tot en met 25 wpm de tekst foutloos maar bij 30 wpm haakte hij af. Pa3EYK: foutloos tot en met 20 wpm. PA0ALV en PA1HR: bijna foutloos tot en met 20 wpm.
Wedstrijd voor cracks: winnaar Ad Wouters, PA2PCH die ook als enige de bonusvraag goed had.

Voor het volgend jaar staat toch de morsevaardigheidswedstrijd weer op het programma. Het door onze voorzitter uitgereikte diploma wordt op waarde geschat. Tevens zijn er plannen om de mogelijkheid te bieden je seinschrift te laten controleren.

Tot ziens, Joost Strijbos, PA0WRT.

Nov 2012 Zelfbouwwedstrijd VERON Fonds stimuleringsprijs
De meer dan 20 inzendingen voor de VERON Zelfbouwwedstrijd kregen ruim aandacht van het vele publiek. De inzendingen waren van een gevarieerd aanbod; van ATV tot op het eerste gezicht eenvoudige antennes; van buizencontructies tot lesmateriaal voor de mensen met een gezichtsbeperking.

Het was voor het bestuur van het VERON Fonds die drie prijzen beschikbaar had gesteld niet eenvoudig om uit al die inzendingen een winnaar te kiezen. Uiteindelijk viel de 1e prijs (certificaat met geldprijs van €150) ten deel aan Antoon, PA3BWE. De tweede prijs (certificaat met geldprijs van €100) ging naar Timo, PE1FOD en de derde prijs (certificaat met geldprijs van €50) naar Michel, PE1MR.

De prijsuitreiking werd verricht door Jos Disselhorst, PA3ACJ, de organisator van de zelfbouwwedstrijd.

Nov 2012 Orlando HamCation Amateur Radio en Computer Show
Orlando HamCation Amateur Radio en Computer Show De Orlando Amateur Radio Club organiseert de 67 ste HamCation Amateur Radio en Computer Show in Orlando, Florida. Het thema voor de 2013 Orlando HamCation is: ‘Ham Radio verkent nieuwe horizons’.

Het tentoonsellingscomplex ‘The Central Florida Fairgrounds’ in Orlando Florida, (USA) is het centrum van activiteiten op 8, 9 en 10 februari 2013, (vrijdag, zaterdag en zondag), voor mensen die geinterseerd zijn in Amateur Radio en electronica.

Er zijn meer dan 150 handelaren aanwezig en in een aparte hal staan 400 tafels voor de vlooienmarkt. Daarnaast wordt op het hele complex een vlooienmarkt in de open lucht gehouden, waar een groot aantal deelnemers de spullen verkopen. Het gaat om amateur apparatuur, zoals zend/ontvangers, onderdelen, maar er is ook computer software en hardware en tal van andere interessante zaken voor een toenemend aantal bezoekers.

Groepen met belangstelling voor bepaalde onderdelen van de radio hobby hebben ook een plaats op de Florida Fairgrounds.

Tijdens de 2013 Orlando HamCation zijn er forums in ‘The Village’ over een aantal interessante onderwerpen die van belang zijn voor zendamateurs. Zoals voor ARRL leden, (American Radio Relay League), AMSAT, QRP activiteiten, de Old Timers club en een programma gericht op de vrouwen onder de bezoekers.

De Orlando HamCation heeft een speciaal evenement station, K4H, dat actief is tijdens op de HF banden tijdens de gehele HamCation periode.

De Orlando HamCation is een van de grotere Ham Radio evenementen in de Verenigde Staten. Het afgelopen jaar kwamen rond de 12.000 bezoeker naar de Orlando HamCation. Dit jaar treedt de organisatie op als gastheer van de ARRL Southeast Devison Convention. De ARRL Southeastern Division bestaat uit de staten Alabama, Georgia, Florida, Puerto Rico en de US Virgin Islands.

De bezoekers komen niet alleen uit Florida maar ook uit tal van andere staten in de USA en van over de hele wereld. Het feit dat Orlando een populaire vakantie bestemming is draagt daar zeker aan bij.

Voor de aktuele informatie is een website actief: www.hamcation.com. De gegevens worden regelmatig aangepast naar de laatste stand van zaken.

Informatie over The Orlando HamCation:

De manifestatie is gericht op Radiozendamateurs en mensen met interesse in Amateur Radio, computers, en electronica. De show wordt gehouden in drie hallen, de zogenaamde Commercial building 1 en 2 en de Craft building. Daarnaast is in een apart gebouw de overdekte vlooienmarkt. Op de omliggende terreinen op de Fairgrounds is de ‘kofferbakverkoop’ in de open lucht te vinden. De plaats voor de Forums is ‘The Village’.

De HamCation is geopend Februari 8, 9 en 10, 2013. Vrijdag, van 12:00 tot 18:00 uur, zaterdag 9:00 tot17:00 uur, zondag van 9:00 tot 14:00 uur De toegang is $12,00.

Organisatie: Orlando Amateur Radio Club. Plaats: Central Florida Fairgrounds, 4603 West Colonial Drive (SR-50), Orlando FL 32808.

Route: I-4 Westbound Exit 83C, I-4 Eastbound Exit 83B. Ga naar SR 50 (West Colonial Drive).

Motorhomes: $25 per nacht, geen gereseveerde plaatsen. Parkeren is gratis. FCC zendexamens worden gehouden op zaterdag, uitsluitend vooraf aanmelden voor deelname.

Inpraat station : Repeaters 146.760 (-600) geen toon, tweede repeater 147.015 (+600) 103.5 toon en D-star 146.820 (-600)

Informatie: www.hamcation.com, email: info @ hamcation.com
HamCation telefoon nummer vanuit Nederland: 001 407 841 0874.
Postadres: Orlando HamCation, P.O. Box 547811, Orlando FL 32485-7811, USA.
De correspondentie kan in het Nederlands worden gevoerd.

Nov 2012 CAMRAS schotel Dwingeloo wordt op onderstel terug geplaatst
De CAMRAS schotel in Dwingeloo wordt maandag 19 november weer op het onderstel terug geplaatst. Dit is gepland om 11:00. Let goed op de weerberichten zondagavond en maandagmorgen. Alleen bij normaal rustig weer gaat het door. Zware regen of wind zullen zorgen voor vertraging. Er zal nog een update volgen over het al dan niet doorgaan (uiterlijk maandagmorgen 9:00).

Okt 2012 Wereld Omroepers lanceren clubcall PI4WO
Wereld Omroepers lanceren clubcall PI4WO Zaterdag 13 oktober hebben de Whisky Oscar (Wereld Omroepers) de nieuwe clubcall PI4WO in de lucht gebracht dmv een Special Event Station (SES). Dit gebeurde “out in the field” tijdens een speciaal daarvoor georganiseerde velddag in Barendregt.

De lancering van PI4WO is speciaal gekozen ter promotie van een nieuw te starten ronde in de 40 meterband. De PI4WO ronde zal daarna voortaan elke woensdag vanaf 20:30 uur te beluisteren zijn op 7.070 MHz LSB met als uitwijkfrequenties 7.060 & 7.080 MHz.

Whisky Oscar is een legendarische Nederlandstalige club die reeds meer dan 32 jaar bestaat en zijn oorsprong vindt in de eind jaren '70 naar Canada, Amerika, Australië etc. geëmigreerde Nederlanders. Inmiddels is Whisky Oscar een hybride club met veel gelicentieerde zendamateurs. De club heeft als doel een brug te slaan tussen 11 meter en het gelicentieerd zendamateurschap. Whisky Oscar is een zeer actieve vereniging die veel activiteiten ontplooit met en voor zijn leden.

Okt 2012 2e JOTA-JOTI bulletin is nu te downloaden
1e JOTA-JOTI bulletin is nu te downloaden De JOTA-JOTI organisatie wil graag alle zendamateurs op de hoogte brengen van het feit dat vanaf heden het 2e JOTA-JOTI bulletin te downloaden is. Deze wordt automatisch verzonden naar de groepen en verantwoorde zendamateurs die vorig jaar hebben meegedaan, en bevat de meest recente informatie over dit evenement. Meer informatie over dit geweldige evenement is ook te lezen op de www.jota-joti.nl website en op de documentatie pagina.

Okt 2012 VERON Fonds zelfbouw stimulerings prijs
Op de Dag voor de Radio Amateur (DvdRA) is elk jaar een fantastische zelfbouwtentoonstelling, ook dit jaar geeft het VERON Fonds op de DvdRA een prijs ter stimulering van zelfbouw. Het VERON Fonds beloont het leukste/origineelste project met een prijs van €150,00. Daarnaast wordt dit jaar voor het eerst een 2de prijs van €100,00 en een 3de prijs van €50,00 uitgereikt.

Als criterium voor de prijs geldt de persoonlijke mening van de VERON Fonds bestuursleden.

Het VERON Fonds zal deze prijs de komende jaren op de DvdRA uitreiken en hoopt zo vele zelfbouw projecten in de toekomst te mogen beoordelen.

Koert Wilmink, PA1KW
Voorzitter VERON Fonds

Okt 2012 Nieuwe uitgave van het VERON Contest Log Programma
In het tweede weekeinde van november organiseert de VERON enkele uren op de zaterdag en de zondag de PA-beker contest. In februari organiseert de VERON een weekeinde lang de wereldwijde PACC contest. Voor deze contesten behoort een log in Cabrillo formaat te worden ingestuurd. Daarvoor heb je geschikte software nodig. Nu is op internet hier en daar wel contest software te vinden maar specifiek voor de PACC en de PA-beker contest is er niets. Op zich ook niet zo vreemd. Radio amateurs verdiepen zich het meest in het maken van verbindingen en het experimenteren met apparatuur. Software maken (schrijven) doen specialisten en dat is heel veel tijdrovend werk.

Maar nu hoef je er niet verder meer naar te zoeken. Evert (PA3AYQ) heeft software gemaakt specifiek voor de PACC en de PA-beker contest en levert een door de contest managers goedgekeurd Cabrillo log af. Voor elke contest is er een geheel compleet programma dat onafhankelijk van de ander werkt. Dat is nodig omdat de contest regels voor beiden totaal verschillend zijn. Voor de PACC is het gewerkte land de multiplier en noteer je het volgnummer, bij de PA-beker is dat de regio.

De programma's zijn in een gezamenlijk jasje gestoken omdat tijdens de uitvoering daarvan de gebruiker voor beide contesten dezelfde interface aantreft. De toegepaste menu's, ingave schermen en het gebruik ervan zijn nagenoeg hetzelfde. Dat is alleen maar makkelijk. Als je (na 5 minuten) weet hoe het bij de een in zijn werk gaat dan weet je dat ook voor de andere. Download dit alles nu vanaf deze VERON Contest Log Programma pagina.

Okt 2012 De elektronische bibliotheek van de RSARS nu openbaar
Onze Engelse zusterorganisatie RSARS (Royal Signals Amateur Radio Society) heeft de "e-Library" met daarin meer dan 100 documenten in PDF formaat publiekelijk toegankelijk gemaakt. Alle documenten zijn voor iedereen geheel vrij en gratis te downloaden, dus niet alleen voor RSARS-leden. Er is een sectie met meer dan 60 HF antennes en project beschrijvingen. Maar naast HF is er nog veel meer te vindenen te downloaden. Kijk zelf op de RSARS website.

Sep 2012 Nieuw cursusboek voor het N examen nu bestelbaar
Nieuw cursusboek voor het N examen nu bestelbaar Het heeft even geduurd maar nu is er, in navolging van het cursusboek voor het F examen, ook een geheel nieuw cursusboek voor het N examen.

Het nieuwe cursusboek bevat 244 bladzijden. Het boek voldoet aan de huidige eisen die gesteld worden voor het N-examen ter verkrijging van de N-zendvergunning. Ook nu weer heeft Aad Nijveld, PA0XAB, vele uren belangeloos besteed om dit cursusboek samen te stellen; waarvoor onze dank.

Het boek is te verkrijgen bij het Service Bureau VERON onder artikelnummer 702. De kosten bedragen (exlusief portokosten) voor leden 20 euro en voor niet leden 25,00.
Vermeld bij uw bestelling dus uw VERON lidmaatschapsnummer.

Zie ook de maandelijkse adverenties van het Service Bureau in Electron en op de Service Bureau pagina van deze VERON website.

Sep 2012 PH6FBU op de lokale TV (RTV Ronde Venen)
Op deze link is een nieuwsuitzending over de open monumentendag te bewonderen. Er is een interview met de crew van PH6FBU. Let op; het interview staat wel bijna op het einde, dus wat vooruitspoelen is wellicht gewenst.

Het was een succes met veel belangstelling. Ruim 550 mensen bezochten het Fort bij Uithoorn. Niet alleen zendamateurs maar ook geintresseerden. Ook zijn er verbindingen gemaakt met Fort bij Aalsmeer (PI4C), Fort Velthuis (PA6ARG) en Fort Edam (PA6FBE).

Sep 2012 PA Contest prijzen afhalen tijdens de DvdRA
Tijdens de HF dag van 15 september 2012 zijn de prijzen voor de PA contesten uitgereikt. Veel van deze prijzen zijn helaas niet opgehaald. Tijdens de Dag voor de Radioamateur kunnen deze prijzen alsnog worden opgehaald bij de stand van het TRAFFIC BUREAU.

Sep 2012 VERON en BIPT plannen CW-examens
Instructies en richtlijnen CW-examens Beste radiovrienden,

Tijdens de recent gehouden VR is voorstel 7 van de Afd. Amersfoort aangenomen waarin het HB wordt gevraagd om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om een andere “examen route” te organiseren dan de huidige “België Route”, waarbij de voorkeur wordt geuit om in Nederland een cw examen af te leggen.

In dit kader heeft overleg plaatsgevonden tussen het bestuur van de VERON, de verantwoordelijke persoon voor cw examens binnen het BIPT en het bestuur van de UBA.
Uit dit overleg is het volgende naar voren gekomen:
  • Het BIPT accepteert alleen examenuitslagen van examens die op Belgisch grondgebied zijn afgenomen.
  • De UBA is bereid om een cw examen te organiseren echter zij stelt een minimum eis van 5 Nederlandse kandidaten. De UBA zal daar naar alle waarschijnlijkheid nog enkele kandidaten aan toe voegen.
Het hoofdbestuur van de VERON is bereid om samen met de UBA een cw-examen te organiseren. Gelet op de eis van het BIPT kan dit examen niet in Nederland worden afgenomen worden; echter er wordt aan gewerkt om dit dicht bij de Nederlandse grens te laten plaats vinden. Plaats en datum zijn op het moment van schrijven nog niet bekend.

Kandidaten voor dit examen kunnen zich tot uiterlijk 1 januari 2013 opgeven bij ondergetekende:...
     Remy F.G. Denker, PA3AGF
     Email: pa3agf @ veron.nl

Aug 2012 200e uitgave "Vossenjacht Info 2m/80m" jubileum
Deze maand beleven we de 200e uitgave van de "Vossenjacht Info 2m/80m" die sinds 24 februari 2009 onafgebroken wekelijks per email door Edwin Verburg (PE5EDW) wordt verspreid naar een verzendlijst van ruim 200 vossenjacht enthousiasten in den lande en daaromheen.

Dankzij de diverse landelijke- en lokale kalenders, afdelingsagenda's en de steun van u voor het aanleveren van actuele informatie over de vossenjachten is het gelukt om reeds drieëneenhalf jaar de vossenjachtinfo te publiceren. Mede namens alle vossenjagers in den lande hiervoor onze dank!

Aug 2012 Antennebeleid voor zendamateurs in gemeente Enschede
De gemeente Enschede bracht de amateurwereld daar onlangs in beroering. Het college van B&W heeft een beleidsconcept gepubliceerd rond toekomstige vergunningen voor amateurantennes. Aanleiding is dat het gemeentebestuur vindt dat vergunningaanvragen voor amateurantennes teveel mensuren van het ambtelijk apparaat vergen.

Hoewel gesuggereerd wordt dat dit nieuwe beleid voor radio-amateurs aantrekkelijk zou worden, behelst het veel beperkingen voor locaties en antennehoogte. Bovendien zouden luisteramateurs helemaal geen antenne hoger dan 5 m mogen hebben.

Heel kort samengevat zouden in de toekomst vergunningsplichtige amateurantennes (hoger dan 5 m):
  • nooit hoger mogen zijn dan 15 meter
  • nooit uit meer dan één antenne-installatie per woning mogen bestaan
  • alleen worden toegestaan aan mensen die als zendamateur geregistreerd staan
  • alleen worden toegestaan in minder dichte bebouwing (o.m. wel in sommige buitenwijken – niet in stadscentrum)
Tot 1 augustus j.l. konden belanghebbenden op dit beleidsconcept (19 pgs lang) hun zienswijze bij B&W indienen. Daarna zal dit concept al of niet aan ingediende zienswijzen worden aangepast en vervolgens als beleidsregel worden gehanteerd.

Het HB van de VERON heeft vastgesteld dat op dit beleidsconcept juridisch wel het een en ander valt af te dingen. Daarom heeft het HB van de VERON, samen met het bestuur van de VRZA, een gedegen - juridisch onderbouwde - zienswijze naar Enschede gestuurd. Hiervoor is uiteraard gebruik gemaakt van argumentatie en jurisprudentie uit het VERON standaardwerk ‘Amateurradio-antennes, een juridische leidraad’ van Mr. G.M.M. van den Berg, PA0GMM (Uitgave Servicebureau VERON).

Te hopen is dat het college van B&W de zienswijze van VERON/VRZA ter harte neemt en dit concept op een groot aantal punten aanpast. Als dat niet gebeurt, worden voor zend- en luisteramateurs in Enschede helaas veel juridische stappen noodzakelijk.

Dringend wordt overigens iedereen aanbevolen om bij antenne-aanvragen genoemde leidraad te hanteren. Als procedures noodzakelijk blijken dient u - zo mogelijk - juridische bijstand in te roepen. Vaak kan dit via de eigen rechtsbijstandsverzekering.

Léon Kusters, PA1LK
VERON Public Relations Commissie

Jul 2012 Youngsters On The Air 2012 Belgium-The Netherlands
Deze zomer zal er in Eeklo, België, net over de Nederlandse grens wederom het evenement Youngsters On The Air plaatsvinden. Vorig jaar was dit nog in Roemenië waar ook Youngsters On The Air 2012 Belgium-The Netherlands een Nederlands team was vertegen- woordigt. Dit jaar zal er niet alleen een Nederlands team gaan maar wordt het evenement georgani- seerd door een deels Nederlandse en Belgische organisatie. Het evenement heeft daarom een Nederlands tintje. Er zal o.a. een bezoek gebracht worden aan PI4TUE in Eindhoven en er komen een aantal zendamateurs vanuit Nederland een lezing geven.

Gedurende de week staan er verschillende activiteiten op het programma zoals: ARDF, QSO’s maken, lezingen, het bouwen van Arduino kits en nog veel meer. Er zal o.a. aandacht besteed worden aan radio zendamateurisme en jeugd in de deelnemende landen: België, Nederland, Finland, Slovenië, Estland, Zweden, Ierland, Roemenië en Duitsland. Naast deze activiteiten zullen we een bezoek aan Gent brengen en een dag zenden vanuit ON7LR Fort Lier. De gehele week zijn we te horen met de call ON4YOTA.

Groet '73,
Lisa Leenders, PA2LS

Jul 2012 1e JOTA-JOTI bulletin is nu te downloaden
1e JOTA-JOTI bulletin is nu te downloaden De JOTA-JOTI organisatie wil graag alle zendamateurs op de hoogte brengen van het feit dat vanaf heden het 1e JOTA-JOTI bulletin te downloaden is. Deze wordt automatisch verzonden naar de groepen en verantwoorde zendamateurs die vorig jaar hebben meegedaan, en bevat de meest recente informatie over dit evenement. Meer informatie over dit geweldige evenement is ook te lezen op de www.jota-joti.nl website.

Jul 2012 Wijziging Regeling gebruik frequentieruimte zonder vergunning
In deze Staatscourant is de wijziging regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning 2008 (betreft 500 kHz, 40m band en begrippen) opgenomen. De wijzigingen betreffen de volgende onderwerpen voor de amateurdienst:...

In bijlage 10 zijn drie wijzigingen doorgevoerd. De eerste is in verband met de tijdens de World Radio Conferentie 2012 (WRC12) beschikbaar gestelde nieuwe frequentieband voor de radio-amateurdienst. Deze band 472–479 kHz moest per 1 januari 2014 beschikbaar zijn gesteld voor de amateurdienst op secondaire basis. Hiervoor wordt ook het Nationaal Frequentieplan 2005 aangepast. In het jaar voorafgaand aan de WRC12 is de band 501–505 kHz in Nederland tijdelijk ter beschikking gesteld aan de amateurdienst. Deze aanwijzing is in het NFP vastgelegd tot 1 januari 2014. De einddatum was gekozen in de verwachting dat de uitkomsten van de WRC12 per die datum geïmplementeerd zouden moeten zijn. Tijdens de conferentie is echter besloten dat de nieuwe bepalingen per 1 januari 2013 in de nationale regelgeving moeten zijn geïmplementeerd. Om hieraan te voldoen wordt nu deze wijziging, gelijk met een wijziging van het Nationaal frequentieplan 2005 doorgevoerd. De band 501–505 kHz is met ingang van 1 januari 2013 niet meer beschikbaar voor de amateurdienst.

De tweede wijziging in bijlage 10 is in verband de beperking van het vermogen in de 7,1–7,2 Mhz band. De beperking in het vermogen tot 250 watt stamt nog uit de tijd dat de amateurdienst secondaire status in de band 7,1–7,2 MHz had. Inmiddels heeft de amateurdienst de primaire status in deze band verkregen. Daarmee vervalt de noodzaak voor de vermogensbeperking.

Tot slot wordt in bijlage 10 het begrippenkader verduidelijkt.

DIt alles is op deze wetten.overheid.nl website in groot detail na te lezen.

Jun 2012 Schotel Dwingeloo Telescoop tijdelijk ontmanteld
Op dinsdag 5 juni aanstaande zal de skyline van het Nationaal Park Dwingelderveld tijdelijk drastisch veranderen. Op die dag wordt de 25-meter grote schotel van ASTRON's Dwingeloo Radiotelescoop van de toren afgehaald en op een speciale constructie ernaast geplaatst, zodat hij gerestaureerd kan worden. De schotel, die ruim 30.000 kilo weegt, is sinds de bouw in 1956 niet van zijn plaats geweest. Zonder restauratie wordt het risico op instorting te groot en moet het gevaarte afgebroken worden. Nadat de schotel van de telescoop is gehaald, zullen alle stalen onderdelen worden gestraald en opnieuw worden voorzien van verflagen. Daar waar nodig zullen onderdelen vervangen worden. Daarna wordt de schotel weer op zijn plaats gezet.

De Dwingeloo Radiotelescoop was ten tijde van de opening in 1956 door Koningin Juliana de grootste radiotelescoop ter wereld. Tot in de jaren ‘90 van de vorige eeuw heeft de telescoop als wetenschappelijk instrument dienst gedaan. Sterrenkundigen hebben met de Dwingeloo Radiotelescoop onder andere ons Melkwegstelsel in kaart gebracht. In 1998 is de schotel in de zogenaamde stormstand gezet en sindsdien wordt hij niet meer gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden. Vanwege de bouwhistorische en (internationale) wetenschappelijke betekenis is de Dwingeloo Radiotelescoop sinds 2009 een beschermd Rijksmonument.

Met de oprichting van stichting CAMRAS in 2007 heeft de radiotelescoop een nieuwe bestemming gekregen voor amateurs en educatie. De vrijwilligers van deze stichting, die de Dwingeloo telescoop beheren, willen de telescoop een levend monument laten zijn. CAMRAS zal de gerestaureerde Dwingeloo Radiotelescoop open zetten voor radioamateurs en amateur-astronomen, en inzetten voor publieks-activiteiten en educatieve doeleinden. Zo kunnen bezoekers, en voornamelijk de jeugd, kennismaken met de wereld van techniek en sterrenkunde.

De restauratie van de Dwingeloo Radiotelescoop wordt mogelijk gemaakt door subsidies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de provincie Drenthe, de gemeente Westerveld en bijdragen van het VSBfonds, SNS REAAL FONDS, Rabobank Zuidwest-Drenthe, ASTRON en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). MultiPaint Staalconservering BV uit Stadskanaal voert de restauratie uit in opdracht van ASTRON. Holstein Restauratie Architectuur uit Groningen voert de directie. Naar verwachting zal de restauratie medio 2013 afgerond zijn.

Nagekomen bericht: Zoals bekend zou vanmiddag de schotel van de DT worden gelicht en op een constructie ernaast worden geplaatst. Dit is vanmiddag echter nog niet gelukt. Vanwege het goede weer wordt vanavond een nieuwe poging gedaan. Naar men nu verwacht, zal dat om 8 uur a half 9 gebeuren (maar geen garanties!) Wie nog komen wil om dit bij te wonen, is uiteraard welkom! Als er nog nieuws is, volgt er een update.

Tenslotte: 3, 2, 1 and lift off!!! Dat twitterde Frederiek Westra van Holthe een van de toeschouwers die het volhield te blijven kijken totdat de eerste vliegende schotel boven het Dwingelderveld zichtbaar werd. Met dat spektakel kwam een eind aan een lange dag zwoegen. Uiteindelijke kwam de spiegel omstreeks 21:15 uur los van het onderstel. Kale bedoeling, twittert ze een half uur later, vele toeristen zullen gedesoriënteerd raken, waar is 'ie nou?.

Mei 2012 EUDXF organiseert "Eye Ball QSO" contest tijdens Hamradio
De EUDXF is aanwezig op de internationale HAM RADIO beurs te Friedrichshafen Tijdens de Hamradio in Friedrichshafen wordt er door de EUDXF ook dit keer weer de zogenaamde "Eye Ball QSO" contest georganiseerd. De "contest" data en tijden zijn van 10:00 uur op vrijdag 22 juni 2012 tot 11:00 op zondag 24 juni 2012.

Deelnamekaarten svp afhalen en voor 11:01 op zondag inleveren bij de EUDXF stand nr. 469 in hal A1.
Een der hoofdprijzen is ook dit keer weer een jaar lang gratis Daily DX News.

Kijk op de webpagina om lid te worden van de EUDXF: www.eudxf.eu

Vragen via: info @ eudxf.eu
Namens de EUDXF, Jan (PA1TT / DJ5AN), Standmanager.

Mei 2012 Rapportage van de IARU-MS Regio 1 over april 2012
Rapportage van de IARU-MS Regio 1 over april 2012 OM Wolf Hadel (DK2OM), coordinator van IARUMS Regio 1 en Uli Bihlmayer (DJ9KR), vice coordinator van IARUMS Regio 1, hebben de maandrapportage van april 2012 in PDF vrijgegeven. Deze uitgave van de maandelijkse IARUMS-R1 nieuwsbrief geeft 21 pagina's gedetailleerde informatie over alle vormen van schendingen van onze amateurbanden.

Mei 2012 17 molens en 2 gemalen aktief tijdens het molenweekend
17 molens en 2 gemalen aktief tijdens het molenweekeind Wij willen iedereen veel succes en plezier wensen tijden het Mills on the Air weekend, wat op 12 en 13 mei zal plaatsvinden. We hopen dat er veel verbindingen met de geactiveerde molens zal worden gemaakt, en dat de deelnemende molens veel bezoek krijgen. Ook willen we iedereen bedanken voor het aktiveren en het zo succesvol maken van dit gebeuren. Totaal zijn er in Nederland 17 molens en 2 gemalen aktief, voor zover bij ons bekend is. Ook vanuit België is er zeker 1 molen aktief.

Mei 2012 Frequentiewijzigingen België per 5 mei 2012
Vandaag is het besluit van de raad van BIPT betreffende de frequenties, vermogens en transmissiemodi die mogen worden gebruikt door de radioamateur gepubliceerd. Hierbij zijn grotendeels de wijzigingen voorgesteld door de UBA opgenomen, met een bijkomende uitbreiding voor de ON3's in het CW bereik.

Een beknopt overzicht van deze wijzigingen is op deze website te lezen. Het volledig besluit, waarin je ook de motivatie van BIPT kan lezen, vind je in dit document.

Mei 2012 Herdenking 4 mei - "Wij zijn hen dank verschuldigd"
Herdenking 4 mei Op 4 mei heeft een afvaardiging van het VERON Hoofdbestuur ( Remy F.G. Denker PA3AGF en Sjoerd Ypma PA0SHY ) en van de VRZA ( Anja Davis PA-11091 ) bloemen gelegd bij het monument voor de gevallen radioamateurs te IJsselstein.

Herdenking 4 mei Namens de beheerder van het terrein heeft Bernard Grijpstra PA3FZV bloemen gelegd.Herdenking 4 mei De plechtigheid werd bijgewoond door een groep belangstellenden.
Mei 2012 PI9NLM on air - NOS Radio 1 Journaal
Door: Maino Remmers (NOS)

OM Louis van Erck (PA0LCE) bedient de seinsleutel in het National Liberation Museum (NLM). Foto: Maino Remmers (NOS) Papa India 9 November Lima Mike zendt vanhuit een Amerikaans zendstation uit 1944. November Lima Mike: NLM. Oftewel het National Liberation Museum in Groesbeek dat dit weekeinde 25 jaar bestaat. Zendamateurs tonen hoe in die verschrikkelijke oorlogsdagen verbindingen tot stand kwamen. Communicatie op leven en dood, goed te zien in de permanente tentoonstelling binnen. Want wie Groesbeek zegt, zegt Market Garden. De operatie waarbij zoveel is misgegaan en waarbij veel slachtoffers vielen. Deze ochtend op 4 mei een herdenking in aanwezigheid van zo’n 160 britse veteranen in de Dome van het museum. De veteranen arriveren in de stoet Londense taxi’s die we gisteren tegen kwamen in Hoek van Holland.

Kathy mcKell is vrijwilligster in het museum. Vader was veteraan, moeder kwam uit Nijmegen. Ze is geboren in Duitsland. Met haar praten we over de commotie die elk jaar toch weer lijkt te ontstaan rondom de herdenkingen. Zoals de ophef rond het gedicht van een 15-jarige jongen over zijn oudoom die bij de Waffen SS was gegaan. Over  Vorden waar men ook tien omgekomen Duitsers wil herdenken. Kathy mcKell zegt: het is een kwestie van tijd. “Mijn opa en oma uit Nijmegen zouden als ze nog geleefd hadden dat onacceptabel gevonden. Daarvoor hebben ze te veel geleden onder de verschrikkingen van de bezetter. Maar hier in het museum laten we heel duidelijk beide kanten zien”. Bijvoorbeeld de miniatuur van het station van Nijmegen. Per ongeluk gebombardeerd door de geallieerden. Kathy is vrijwilligster en gids in het museum. “Zeker, er komen hier ook veel Duitsers kijken.”

Directeur Wiel Lenders laat een fragment horen van Lily Marlene uit een luidspreker van een Duitse Volksempfanger. Het Duitse lied werd uiteindelijk verboden vanwege de twijfel rondom de nederlaag; de geallieerden gaan het zingen en omdat het Duits was werd het ook daar verboden. “Het museum heeft de opdracht om de gehele context te laten zien. In deze omgeving zo dicht aan de grens wordt ook door de Duitsers 4 mei herdacht.” De directeur benadrukt dat je lokaal die afweging heel goed kunt maken, hoe gevoelig het ook allemaal ligt. Naarmate het verleden verder weg komt te liggen maken we de omschakeling van Memory naar History.

Dit hele weekeinde (5 en 6 mei) is de PI9NLM on air. Met oude apparatuur uit de oorlog vanuit de oude Amerikaanse shelter en uit de naar legergoed geurende tent. Ook de spionagezenders waar mensen uit het verzet stiekem mee naar Londen aan het zenden waren zijn te zien. ”Levensgevaarlijk, je wist niet of je uitgepeild werd. En als ze je pakten schoten ze je meteen dood” zegt Louis van Erck. Zendamateur, zat jaren bij de verbindingsdienst van Defensie. Oorlog meegemaakt in Vlissingen. Terwijl we hem interviewen seint hij in razend tempo in morse zijn boodschappen door. “Het is mooi om met die oude apparatuur te werken, maar ze zijn gebruikt onder erbarmelijke omstandigheden. Leven en dood hing soms aan een draadloos draadje”.

(bron: http://weblogs.nos.nl/radio1journaal/2012/05/04/pi9nlm-on-air)

Mei 2012 Amstelveense amateurs geslaagd voor F licentie
Binnen de afdeling Amstelveen is Geert (PA7ZEE) altijd heel druk bezig met de jeugd kennis te laten maken met techniek. Ook het les geven aan de keukentafel zoals hij dit noemt, is door veel mensen gedaan en met een goed resultaat. Meestal was dit de N licentie. Afgelopen najaar is Geert begonnen als experiment om een aantal mensen waar onder een aantal jeugdleden van de afdeling Amstelveen die al een N licentie had een opstap te geven naar de F licentie.

Op de vrijdagavond zijn een 7 tal zendamateurs stevig aan de slag gegaan om de kennis voor het F examen te verkrijgen. Dit viel niet mee want voor een aantal was er ook nog het huiswerk van school. En een les tempo van 20 lessen van 1½ uur was het soms moeilijk om alles te volgen. Met een stevig tempo en de onvermoeibaar steun en uitleg van Geert is het op 2 mei toch gelukt. Helaas is een 3 tal mensen gezakt, 1 is er niet opgegaan i.v.m. met school e.d. Maar toch 3 mensen geslaagd.

Toch een mooi succes en de ander gaan in september weer op voor het examen. Bedankt Geert (PA7ZEE) en de Joost van de Vondelschool voor het beschikbaar stellen van de locatie.

Apr 2012 VERON website uitgebreid met RSS-Feed
Volg onze RSS-feed met alle laatste VERON nieuwtjes Een zogenaamde RSS-Feed is een Internet gebaseerde XML toepassing welke gebruikt kan worden om links naar website informatie ter beschikking te stellen aan anderen. En deze "anderen" kunnen bezoekers van de website zijn, maar ook andere websites kunnen bijvoorbeeld via deze weg gebruik maken van deze automatisch aangeboden links. Lees eventueel verder op deze pagina wanneer iets meer achtergrond informatie gewenst is.

Klikt dit wat vaag, dan kunnen wij alleen maar aanraden om eens wat met RSS-Feeds te experimenteren. De VERON website heeft namelijk vanaf heden haar eigen RSS-Feed en wellicht is dit een goed startpunt. Er zijn speciale software pakketten om RSS-Feeds te kunnen lezen, maar de meeste browsers weten ook al goed hoe met deze informatie om te gaan. Hoe dan ook, of een website een RSS-Feed heeft, is te zien aan het oranje symbool dat ook rechtsboven in dit artikel te zien is. En dit symbool kun u nu al op de VERON homepage terug vinden.

Apr 2012 PI9ADL in het Schiphol 1928 gebouw bij het Aviodrome
De radiokamer heeft een prominente plaats in de collectie van Museumpark Aviodrome. Daar wordt de destijds in vliegtuigen gebruikte apparatuur getoond en gedemonstreerd door een aantal zendamateurs. Zij leggen aan het publiek uit hoe door de resultaten van experimenterende radio amateurs Fokker, KLM en Schiphol al in de 30-er jaren van de vorige eeuw konden uitgroeien tot wereldleiders op het gebied van veilige lange afstand vluchten. Hiertoe beschikken we over een drietal operationele antieke vliegtuig installaties en ook enkele modernere transceivers. Een 2x18 m. dipool op 15 m. hoogte kan via een antennetuner gebruikt worden. Alle HF banden zijn hiermee beschikbaar. De werking en (eigen)aardigheden van Morse worden hier gedemonstreerd waarbij ook het publiek zelf de sleutel mag bedienen. Met uitgeschakelde zender natuurlijk !

Omdat na het faillissement van de Stichting Aviodrome vorig jaar nu onder een nieuwe eigenaar door gestart kan worden zoeken we kandidaten zendmateurs die willen meedoen. De nieuwe eigenaar biedt kansen om onze activiteiten uit te breiden met ook modernere apparatuur. En misschien zelfs in een royalere ruimte. De door ons daarbij te waarborgen continuïteit van radiokamer gedurende openingstijden is echter essentiëel. Nu worden deze taken verricht door PA0AAJ, PB4TUG, PA0LAS, PA3CCG, PA3FYE, PA3EYF en PA0JEB. Dat is echter net even te weinig. We zullen ook af en toe bij uitval door ziekte en vakanties elkaar moeten kunnen vervangen.

Ik kan u uit eigen ervaring meedelen dat dit een uitgelezen kans is om nieuwsgierigheid naar techniek bij de jeugd te stimuleren. De vragen die daarbij aan ons gesteld worden zijn zo verschillend dat vrijwel iedere presentatie weer anders is. Bij de jongeren is de belangstelling voor Morse echter zo groot dat we soundertjes zijn gaan maken die grif verkocht worden. Kortom iedere dag is weer anders. Net zoals de condities op de amateurbanden waar we toch ook regelmatig tijd voor hebben.

Mocht u er voor voelen om onze gelederen te versterken neem dan contact met ons op. We regelen een dagje bezoek aan onze radiokamer. Alle vragen kunnen dan beantwoord worden. Wij zijn bereikbaar op pa3fye @ veron.nl en pa0jeb @ veron.nl. En op deze link kunt u alvast een kijkje nemen.

Apr 2012 Benoeming PA3CWS en PA0STE tot Lid van Verdienste
Tijdens de Verenigings Raad (VR) van 21 april 2012 zijn Peter de Bruijn (PA3CWS) en Paul Sterk (PA0STE) benoemd tot Lid van Verdienste. Beide Peter de Bruijn (PA3CWS) Paul Sterk (PA0STE) heren werden volledig verrast door de opmerking dat ze even de zaal moesten verlaten. Dit was nodig omdat het resterende Hoofdbestuur dan de aanwezige VR leden formeel om goedkeuring voor deze benoeming kon vragen. En uiteraard werd deze goedkeuring onder luid applaus verleend.

Apr 2012 Molenweekend: De Star (Balkbrug) & De Zwaluw (Hoogeveen)
Molenweekend: De Star (Balkbrug) & De Zwaluw (Hoogeveen) In het weekend van 12 en 13 mei wordt het Nationale Molenweekend gehouden. Tal van molens in Nederland worden opengesteld voor een bezichtiging. Dit jaar worden de molens De Star in Balkbrug en De Zwaluw in Hoogeveen wereldwijd gepromoot door verbindingen te maken op de korte- en ultrakortegolf met andere molens en radiozendamateurs.

Tijdens het weekend in mei doet de afdeling A-26 Hoogeveen van de VERON mee met deze Nationale Molendag, waarbij het de bedoeling is om met zoveel mogelijk andere radio zendamateurs in de wereld in contact te komen. Er worden speciale roepnamen, PA6STAR en PA1834MILL gehanteerd, welke herkenbaar zijn op internet en bij zendamateurs in Nederland en daarbuiten. Tijdens deze verbindingen wordt gebruik gemaakt van moderne, soms computergestuurde, radiozendapparatuur met geavanceerde antennes. Niet alleen met de microfoon, maar ook het overbekende morse behoort tot de mogelijkheden. Voor de bevestiging van de verbindingen met de zendamateurs in andere molens wordt een zgn. QSL-kaart gebruikt. Hierop is aan de voorkant een foto van de molen zichtbaar en aan de achterkant worden technische gegevens beschreven. Een QSL kaart moet men zich voorstellen als een soort ansichtkaart.

Molenweekend: De Star (Balkbrug) & De Zwaluw (Hoogeveen) In het weekend van 12/13 mei worden op zaterdagmorgen 12 mei de zendstations opgebouwd op het terrein aan de Molenweg in Balkbrug en in Hoogeveen aan de van Echtenstraat. De besturen van molen De STAR en molen De Zwakuw en de afdeling Hoogeveen nodigt u van harte uit om deze zaterdag een bezoek te brengen aan deze molens.

Apr 2012 Radar systemen op de korte golf door Wolf (DK2OM)
OM Wolf (DK2OM) heeft een interessant PDF-bestand (10 Mega Bytes) over horizon radar, radarsystemen voor ionosfeer onderzoek, etc. met geluidsfiles vrij gegeven. Deze informatie is niet voor commercieel gebruik! Echter, voor radio amateurs is dit nu vrij te bekijken op deze link. Ongetwijfeld zult U deze signalen wel eens op de HAM banden gehoord hebben. Nu kunt u ze preciezer duiden.

Mrt 2012 VERON opinie peiling resultaten
Op de VERON website zal u regelmatig "Polls" tegenkomen met verschillende onderwerpen en vraagstellingen. Hiermede hoopt de VERON een globale beeld te verkrijgen over het gevraagde onderdeel van het onderwerp. Enkele weken lang hebben de bezoekers van de website nu de mogelijkheid gehad de vraag te beantwoorden hoe vaak men luistert naar de uitzendingen van PI4AA. Daarbij was er keuze uit "Heel regelmatig", "Af en toe" en "Nooit".

Hiervoor kwamen in totaal 259 reacties binnen. Van de "Poll" deelnemers luistert 12% heel regelmatig, 34% af en toe en 54% nooit naar PI4AA.

Mrt 2012 VERON Pinkster Kamp met wervelende Spaanse Flamenco
De wervelende Spaanse Flamenco door ARTE ANDALUZ op het VERON VPK Even wat nieuws over het aanstaande VERON Pinkster Kamp (VPK). Het energie netwerk; dat zal er weer zijn in ongewijzigde vorm. Net als voorgaande jaren het is dan ook weer erg prettig als we bij het installeren uw onmisbare hulp kunnen krijgen dan is dit werk ook weer snel en vakkundig gedaan. Uw kennis en kunde is altijd weer een mooie zaak; we weten dan dat het elektrisch wel goed zit.

De camping beheerder heeft een prachtig optreden geboekt op de zondagavond aansluitend aan het kampvuur, en op dezelfde locatie zullen voor u optreden “ARTE ANDALUZ“. U zult een wervelende Spaanse Flamenco, Muziek & Dans groep rechtstreeks uit het Spaanse land aanschouwen. Zij brengen ons een show, waar men nog lang over zal napraten, met vurige passie, afgewisseld met meeslepende dans wordt voor ons getoond. Deze avond wordt ons VERON gasten aangeboden, en zal voor ons kostenloos zijn. U ontvangt bij uw inschrijving een toegangsbewijs voor deze prachtige avond.

Een ander nieuw item zal zijn; een grote tent op het middenterrein, zo naast de toiletgroep. Deze tent zal als kantinetent dienst doen. Hierin zullen dan ook de binnen activiteiten kunnen plaats vinden. Ook is dit een mooie startlocatie voor de vossenjachten, zodat het activiteitscentrum wat meer in het midden tussen onze kampeerplekken in ligt. De honden bezitters zijn dan wat meer stappen verwijdert, maar op de zondagavond hebben zij weer het voordeel.

Dit zijn de plannen van onze campingbaas. We gaan ervan genieten. Ik hoop dat deze planning gaat lukken. Ik heb er alle vertrouwen in.

Feb 2012 OT5A zoekt operators en technische crew
OT5A zoekt operators en technische crew OT5A is de contestcall van het clubstation van de Lierse Radioamateurs. Al meer dan 20 jaar nemen de Lierse Radioamateurs deel in de multi-multi categorie van de CQWW en WPX contest SSB. U vindt onze resultaten bij de top 10 van de wereld. Onze contest-site is gelegen op het Fort van Lier, een WO I fort in de buurt van Antwerpen. OT5A zoekt operators en technische crew Hier hebben we monoband beams voor 10 t.e.m. 40 meterband. Verticals en dipoolantennes voor 80 en 160 meterband. Met zelfgebouwde PA’s runnen we de toegelaten 1,5 kW “key down”. Weinig contestgroepen kunnen bogen op zulk een lange ononderbroken activiteit. Eén van de elementen van ons succes is dat wij niet alleen een station zijn van “professionele contesters” maar dat ook de “huis-tuin en keukenamateur” een plaats krijgt binnen onze groep.

OT5A zoekt operators en technische crew Een contest is voor ons meer dan een radiowedstrijd, maar een “social event” voor zendamateurs waar gelijkgestemde zielen elkaar treffen. Onze crew bestaat niet alleen uit Belgen, maar Nederlanders en Duitsers zijn vast waarden. Daarnaast verwelkomen wij regelmatig gast-operators van over gans de wereld. Omdat wij ook vernieuwing en verbreding van ons team belangrijk vinden staat OT5A open voor nieuwe deelnemers.

OT5A zoekt operators en technische crew Wil je deelnemen als operator, technical crew, of support crew dan ben je van harte welkom bij OT5A. Iedereen wordt ingezet al naar gelang zijn of haar ervaring en vaardigheden. Je hoeft echt geen super contester te zijn! Dit is een unieke kans om deel te zijn van een “big gun”. Voor een weekend “big fun” is de kostprijs 15 euro (excl. eten en drinken). Basis verblijfsaccommodatie vind je op het clubstation, voor wie meer comfort wenst is er een B&B op 500 meter afstand. Hoe en wat wij doen OT5A zoekt operators en technische crew ontdek je op www.ot5a.org of zie je op www.youtube.com Voor meer informatie mail je naar info @ on7lr.org. Iedere vrijdagavond en zaterdagnamiddag is het clubstation bemand. Je vind OT5A aan de fortweg 24 2500 Lier België. Uiteraard zijn ook bezoekers welkom tijdens de contestweekends.

Feb 2012 Luxemburg geeft HAM postzegel uit
Luxemburg geeft HAM postzegel uit In Luxemburg wordt op 13 maart een postzegel uitgegeven om te vieren dat het netwerk van Luxemburgse radio amateurs 75 jaar bestaat. Meer informatie over dit heugelijk feit is te lezen in deze brochure.

Feb 2012 Derde IARU rapportage v/d World Radio Conference 2012
Via deze weg kunnen wij inzage geven in de Engelstalige IARU Newsletter met het verslag van de tweede week van de WRC (World Radio Conference) in Genève.

Derde IARU rapportage van de World Radio Conference 2012 In deze uitgave meer detail over de nieuwe frequentie band van 472 tot 479 kHz. Het is op secundaire basis. Dus er zijn ook andere diensten aanwezig in dit specifieke deel van het radio spectrum welke niet gestoord mogen worden door radio amateurs.

Feb 2012 WRC Genève neemt voorstel voor 500 kHz amateurband aan
Breaking news: Het is nu dinsdagmorgen 14 februari (Valentijnsdag) 10.15 uur. Zojuist is in de plenaire vergadering van de WRC in Genève het voorstel voor een 500 kHz amateurband aangenomen...!!!

In het internationale radioreglement van de ITU zal daarom een wereldwijd geharmoniseerde frequentieband voor de amateurdienst worden opgenomen, 472 – 479 kHz. Het maximaal uitgestraalde vermogen zal 1 watt zijn. Voor vele landen, waaronder Nederland, kan dit vermogen op nationaal niveau tot 5 watt worden verhoogd.

Feb 2012 Tweede IARU rapportage v/d World Radio Conference 2012
Via deze weg kunnen wij inzage geven in de Engelstalige IARU Newsletter met het verslag van de tweede week van de WRC (World Radio Conference) in Genève.

Tweede IARU rapportage van de World Radio Conference 2012 De procedures zoals gebruikt door de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU) voor en tijdens een "World Radiocommunication Conference" (WRC) lijken vrij complex. Echter, met een beetje achtergrond informatie zijn ze toch ook wel begrijpelijk voor de geintresseerde radio amateur.

Jan 2012 Zonnestorm (Aurora) plaatjes
De grootste zonnestorm sinds 2005 nadert de aarde. Maandagochtend werd door een krachtige uitbarsting op de zon een wolk elektrisch geladen deeltjes de ruimte in geblazen. Dat gebeurde met een snelheid van ruim 2000 kilometer per seconde. Door de zonnestorm zal het noorderlicht ook te zien zijn. Het noorderlicht is een poollicht, dat ontstaat doordat geladen deeltjes van de zon botsen met de atmosfeer. Op deze website zijn vast wat archiefbeelden van Aurora Borealis, oftewel het noorderlicht verzameld.

Jan 2012 Amateurs krijgen alsnog "CW included" op de registratie
Na vele brieven sturen naar het Agentschap telecom is het AB (PA5ABW) gelukt zijn Cw included te verkrijgen. Het is zeker bij hoge uitzondering gegeven laten we dit wel vermelden. Ab heeft als radio-officier 2e klasse (marconist mag ook = zelfde) bij de koopvaardij gevaren (plm 5 jaar). Het (PTT) certificaat R/O 2e klasse eiste 20 wpm en niet 25 dat was de eis die aan het 1e klasse certificaat werd gesteld. Daarna diende Ab 4 jaar bij de Kon Luchtmacht. Ook daar behaalde Ab zijn certificaat, met de eis van 12 wpm. Dit niveau is dus ver boven de getelde eis die jaren lang voor het examen werd gebruikt. Ab heeft na zijn dienstijd (pas vele jaren later) zijn Zendexamen behaald. Het Agentschap telecom had immiddels het cw afgeschaft. Toch liet Ab het er niet bij zitten en wilde graag het cw included als aantekening op zijn licentie verkrijgen. Lees het hele relaas op deze website.

Jan 2012 Eerste IARU rapportage van de World Radio Conference 2012
Via deze weg kunnen wij inzage geven in de Engelstalige IARU Newsletter met het verslag van de eerste week van de WRC (World Radio Conference) in Genève.

Eerste IARU rapportage van de World Radio Conference 2012 Dit is de "grote bijeenkomst" voor wat betreft spectrum allocatie aangelegenheden. En het is dus een bijzonder belangrijke bijeenkomst wanneer je radio amateur bent waar dan ook ter wereld.

Jan 2012 (Illegaal) Gebruik van repeaters door radiozendamateurs
Het Agentschap Telecom heeft vastgesteld dat het amateurstation in enkele gevallen door anderen onbemand wordt gebruikt, zonder dat daarvoor aan de verantwoordelijk amateur een afzonderlijke vergunning is verleend. Er is dan sprake van een repeater en een dergelijk onbemand gebruik is niet toegestaan. Het agentschap zal hierop strenger gaan controleren. Zie ook deze Agentschap Telecom pagina.

Jan 2012 Led lampen, bedreiging voor HF banden
We willen graag een interessante videoclip van Thilo Kootz (DL9KCE) onder de andacht brengen. Het ondewerp is de ernstige storingen die LED lampen(spaarlampen) kunnen veroorzaken in het HF frequentiespectrum. DL9KCE heeft een uitstekende voordracht in de Engelse taal. Zijn uitleg is zeer helder. De amateur wordt aangeraden na aankoop van een spaarlamp direct met behulp van bijvoorbeeld zijn radio zendontvanger het frequentiespectrum te beluisteren. Er zijn op de markt ook spaarlampen die geen storing veroorzaken, zoals uit deze video duidelijk blijkt.

Jan 2012 Zendamateur laatste hoop bij rampen
Op 4 en 5 januari 2012 is DARES naar code oranje gegaan i.v.m. met een zware storm welke gepaard ging met hoog water en dreigende overstromingen. Omroep Zeeland bracht in haar regio een bezoek bij één van de DARES deelnemers. Bekijk op deze link het video verslag.


© Centraal Bureau VERON te Arnhem - Disclaimer

Trotse geslaagde kandidaten van het CW-examen
Altijd spannend, zo'n radio examen
Huldiging van bijzondere amateurs
Ook plechtigheden horen bij de radiohobby